Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 22.08.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Filmfabrikken, Røstad (Næringsbygget) 
Tid: kl. 09:15, befaring - kl. 16:00-16:55 formannskapsmøte (ved Filmfabrikken)

Sakliste, 21.08.12, som PDF  -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF  -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 75/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 27. juni 2012 protokoll vedtak
PS 76/12 Referatsaker utredning vedtak
PS 77/12 Innspill til Anbudsutlysning fylkesvegsambandet Levanger – Hokstad
- utlagt 21.08.12
utredning vedtak
FO 4/12 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Fremtiden for drosjenæringen tekst behandl.


 
Program befaring:

 • 09.15 Avreise med buss fra Levanger Rådhus hovedinngangen
 • 09.40 Nordenget gårdsmuseum, kaffe, omvisning og orientering
 • 11.00 Spis Grilstad, Åsen, omvisning og orientering, lunsj
 • 13.30 Ekne – småbåthavna, orientering
 • 14.00 Norske Skog Skogn, orientering
 • 15.30 Levanger – Filmfabrikken (Næringsbygget), omvisning og orientering
 • 16.00 Formannskapets møte settes, møterom hos Filmfabrikken.


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x
Arild Børseth ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x
Nina Bakken Bye h varamedlem h Andreas Jenssen Hjelmstad

             

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef


Orienteringer:


Spørsmål:
Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Fremtiden for drosjenæringen.
Ordføreren besvarte spørsmålet.
       Til toppen av siden

 

 

PS 75/12 Godkjenning av protokoll fra  formannskapets møte 27. juni 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.08.2012

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 27. juni godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 27. juni godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 76/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.08.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
       Til toppen av siden

 

 

PS 77/12 Innspill til Anbudsutlysning fylkesvegsambandet Levanger - Hokstad

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.08.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune anser at det svært viktig at det utvidede tilbudet i perioden 01.03.10 – 31.01.11 legges til grunn for åpningstiden. Dette med bakgrunn i å kunne bo på Ytterøy og jobbe turnus og skift ved Sykehuset Levanger, industriarbeidsplassene på Skogn og Verdal samt benytte Trønderbanen til og fra jobb på aksen Trondheim – Steinkjer.
 2. For næringslivet og Ytterøykylling spesielt er det svært viktig at dagens kapasitet på materiellet og god regularitet/forutsigbarhet blir opprettholdt. Ved frakt av kyllinger er det derfor viktig av responstiden på 4 timer og kapasiteten for reservefartøy opprettholdes.
 3. Levanger kommune slutter seg ellers til de innspill Ytterøyutvalget har til anbudsutlysningen for Levanger Hokstad og at årlige dialogmøter mellom driver, brukerne, oppdragsgiver (Statens vegvesen og fylkeskommunen) og kommunen blir avholdt.
         Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 22.08.2012 18:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051