Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 21.12.11

Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 13:00-15:10

Sakliste som PDFword  -  ODT  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 101/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 30.11.2011 protokoll vedtak
PS 102/11 Konsekvensutredning Færen reinbeitedistrikt - finansiering utredning vedtak
PS 103/11 Medlemskap i FN-sambandet utredning vedtak
PS 104/11 Referatsaker utredning vedtak
FO 1/11 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt, V: Trafikksikkerhetstiltak ved Ekne skole – utbedring av skilting spørsmål behandl.


Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x
Arild Børseh ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x
Jann Karlsen krf medlem ap/krf - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x
Britt Tønne Haugan krf varamedlem 3 ap/krf x Jann Karlsen

      

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Alf Birger Haugnes kommunalsjef


Orienteringer:

  • Næringsbygget på Røstad – samlokalisering av film og TV-produksjon v/Håvard Sørli fra Tindved - presentasjon PDF
  • Skjenkebestemmelser v/rådmann Ola Stene
  • Orientering i lukket møte (B-sak)


Spørsmål:
FO 1/11 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt, V: Trafikksikkerhetstiltak ved Ekne skole – utbedring av skilting
Ordføreren besvarte spørsmålet.
    Til toppen av siden

 

 

PS 101/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 30.11.11

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.12.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 30.11.11 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 30.11.11 godkjennes.
    Til toppen av siden

 

 

PS 102/11 Konsekvensutredning Færen reinbeitedistrikt -  finansiering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.12.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Levanger kommune deltar med inntil kr. 75.000 i finansieringen av en helhetlig konsekvensutredning for Færen reinbeitedistrikt.
  2. Kommunes andel dekkes av post for konsulenttjenester på ansvar 1300.
        Til toppen av siden


 

PS 103/11 Medlemskap i FN-sambandet

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.12.2011

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
Formannskapet ber rådmannen legge fram en sak om Levanger kommunes medlemskap og kostnader for deltagelse i ulike foreninger, organisasjoner og interkommunale samarbeid.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Buchholdts tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune melder seg inn i FN-sambandet. Kontingent for 2012 dekkes over felleskostnader, ansvar 1300.

Formannskapet ber rådmannen legge fram en sak om Levanger kommunes medlemskap og kostnader for deltagelse i ulike foreninger, organisasjoner og interkommunale samarbeid.
    Til toppen av siden

 

 

PS 104/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.12.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 03.02.2012 09:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051