Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 21.05.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen
Tid: kl. 13:00 -  15:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 40/14 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 41/14 Oversendelsesforslag - Familievikarordning i tilknytning til helsestasjonen - Levanger kommune utredning vedtak
PS 42/14 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 utredning vedtak
PS 43/14 Ny statlig støtteordning for bredbåndutbygging fra 2014 – kommunalt tilskudd til utbygging på Ytterøy, Halsan krets og Ekne skolekrets utredning vedtak
PS 44/14 IL Sverre søker om kommunalt lån til realisering av kunstgressbane på Fabritius utredning vedtak
PS 45/14 Levanger Ungdomshus - status og framtidig arbeid med ungdomslokaler på Levanger utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  
Odd Håpnes enhetsleder kultur  
Anette B. Dalheim SLT-koordinator  

 

Merknader:

Ordføreren ber om at vedtakets pkt. 2 i f-sak 51/13 følges opp, og at sak legges fram for formannskapet i møte 4. juni 2014.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet forespørsel i møtet:

Hva er status i forhold til næringsområdet i Vassmarka og når er det klart for å ta imot eventuelle bedrifter?

Ordføreren besvarte spørsmålet. 

Orienteringer:

 

 

PS 40/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.05.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 7. mai 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 7. mai 2014 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 41/14 Oversendelsesforslag - Familievikaordning i tilknytning til helsestasjonen - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.05.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag om å etablere en familievikarordning bør ses i sammenheng med utredning og prioritering av øvrige satsinger i kommende kommunedelplan for helse og omsorg og kommunedelplan for oppvekst.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 42/14 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.05.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune søker ikke departementet om å få gjennomføre stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015. 
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 43/14 Ny statlig støtteordning for bredbåndutbygging fra 2014 – kommunalt tilskudd til utbygging på Ytterøy, Halsan krets og Ekne skolekrets

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.05.2014

Habilitet:

Hans Heieraas ba om vurdering av sin habilitet. Heieraas fratrådte møtet. Heieraas ble av et enstemmig formannskap erklært inhabil. Heieraas fratrådte møtet under behandling av denne saken.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Ny statlig støtteordning for bredbåndutbygging tas til etterretning.
 2. Utbygging av bredbånd på Ytterøy støttes med kr. 486 000,-, Halsan gis et kommunalt tilskudd på kr. 216 000,- og Ekne kr. 504 000,-.
  Totalt kr. 1 206 000,- som belastes disposisjonsfondet.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 44/14 IL Sverre søker om kommunalt lån til realisering av kunstgressbane på Fabritius

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.05.2014

Habilitet:

Hans Aalberg ba om vurdering av sin habilitet. Aalberg fratrådte møtet. Aalberg ble av et enstemmig formannskap erklært habil. Aalberg tiltrådte møtet.

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til innstilling:

IL Sverre innvilges et lån på 712 000 til 0,5 % rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas.  

Avstemning:

Svarvas forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

IL Sverre innvilges et lån på 712 000 til 0,5 % renteover gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas.

        Til toppen av siden

 

 

 

PS 45/14 Levanger Ungdomshus - status og framtidig arbeid med ungdomslokaler på Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.05.2014

Forslag i møte:

Anne Grethe Hojem (AP) fremmet på vegne av KRF,SP og AP følgende forslag til vedtak:

 1. Det er formannskapets oppfatning at Levanger Kommune bør ha et ungdomshus, dette pga at et kommunalt fritidstilbud for ungdom, som er rusfritt, politisk og religiøst uavhengig anses som svært viktig og forebyggende. Antall besøkende de siste år, viser at ungdomshuset er en viktig arena for mange. Det er også viktig å arbeide videre med at ungdomshuset favner et bredere lag av ungdommen enn hva som er tilfelle i dag.
 2. Forutsatt at kulturenheten innenfor eget budsjett finner dekning for fortsatt leie i dagens lokaler opprettholdes dagens lokalisering inntil egne egnede lokaler er kartlagt.
 3. Dersom kulturenheten ikke finner dekning innen eget budsjett iverksettes flytting til egne lokaler og det er da nærliggende å se på kjelleren i festiviteten og Kirkegt 11 i sammenheng med øvrig aktivitet i bl.a. kulturskolen. Hvis flytting iverksettes er det viktig at ungdomsrådet gis mulighet til medvirkning slik at den nye lokaliseringen oppleves som ungdommens egen arena.
 4. Med bakgrunn i kommunes økonomiske posisjon og pågående omstillingsprogrammer er det ikke aktuelt for Levanger kommune å vurdere kjøp av verken Levanger-Avisas gamle lokaler eller andre lokaler til dette formålet. Kommunen må benytte eksisterende egne lokaler til dette formålet.


Avstemning:

Hojems forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Det er formannskapets oppfatning at Levanger Kommune bør ha et ungdomshus, dette pga at et kommunalt fritidstilbud for ungdom, som er rusfritt, politisk og religiøst uavhengig anses som svært viktig og forebyggende. Antall besøkende de siste år, viser at ungdomshuset er en viktig arena for mange. Det er også viktig å arbeide videre med at ungdomshuset favner et bredere lag av ungdommen enn hva som er tilfelle i dag.
 2. Forutsatt at kulturenheten innenfor eget budsjett finner dekning for fortsatt leie i dagens lokaler opprettholdes dagens lokalisering inntil egne egnede lokaler er kartlagt.
 3. Dersom kulturenheten ikke finner dekning innen eget budsjett iverksettes flytting til egne lokaler og det er da nærliggende å se på kjelleren i festiviteten og Kirkegt 11 i sammenheng med øvrig aktivitet i bl.a. kulturskolen. Hvis flytting iverksettes er det viktig at ungdomsrådet gis mulighet til medvirkning slik at den nye lokaliseringen oppleves som ungdommens egen arena.
 4. Med bakgrunn i kommunes økonomiske posisjon og pågående omstillingsprogrammer er det ikke aktuelt for Levanger kommune å vurdere kjøp av verken Levanger-Avisas gamle lokaler eller andre lokaler til dette formålet. Kommunen må benytte eksisterende egne lokaler til dette formålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 21.05.2014 15:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051