Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 19.08.15 - sak 75/15 - Innherredssamarbeidet og videreføring av Innherredsprogrammet, del III

Øystein Lunnan - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Lunnan
Arkivref. 2005/5314 - /U01
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.08.15 -

 

saken trukket, settes opp til behandling i Samkommunetyret 07.09.15

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Som bidrag til videre vekst og utvikling i regionen ønsker Levanger Kommune å videreføre og forsterke samarbeidet mellom kommunene på Innherred gjennom deltakelse i Innherredsprogrammet del III.

Det søkes finansiell bistand til drift av Innherredsprogrammet del III fra NTFK og FMNT

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

  1. Sak fra Verran Kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa har i 2 omganger hatt en felles næringssatsing, Innherredsprogrammet I og II. Dette har gått over et tidsrom fra 2005 til 2014.

Dette har ført til et tettere samarbeid mellom kommunene, generert noe mer offentlige penger inn til kommunene og gjort mulig en felles satsing på noen felt. Spesielt reiseliv, felles satsing på E6/bane og skogpåvirking har gitt målbare konkrete resultat.

Rådmenn og ordførere i disse kommunene vedtok i møte i 2014 å søke om midler fra fylkeskommunen og skjønnsmidler fra fylkesmannen til videreføring/videreutvikling av samarbeidet.

Foreløpige innspill/eksempler på satsingsområder for Innherredsprogrammet III er :

  • Arbeid for å sikre og videreutvikle betingelsene for næringslivet i regionen, herunder også primærnæringa. Vektlegge betydning av omlegging av næringsapparatet i og med endringer i Innovasjon Norge.
  • Videreføre felles satsing på E6/bane i N-T
  • Styrke skognettverkssamarbeidet
  • Styrke reiselivssamarbeidet
  • Sikre og utvikle Sykehuset Levanger og HUNT på Levanger
  • Støtte opp under Steinkjer som administrasjonssenter også i et eventuelt nytt regionalt nivå
  • Sikre og utvikle HINT campusene på Steinkjer og Levanger
  • Støtte opp under satsingene Wind Cluster Mid-Norway og Smart Grid Arena Steinkjer


Saken er behandlet politisk i kommunene Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy. Politisk godkjenning fra Levanger og Verdal er nødvendig for søknad om midler. 

Vurdering:

Innherredsprogrammet har bidratt til en økt forståelse for at utvikling av næringsliv er kommuneovergripende og at utviklingen i nabokommuner er viktig for oss. Dette blir stadig mer viktig, og bidrar til et bedre fokus i arbeidet. Det økte samarbeidet er en grunn i seg selv for å fortsette samarbeidet.

Videre har det ført til at større satsinger på enkelte felt har blitt mulig, som skog og reiseliv. Dette hadde ikke vært mulig for den enkelte kommune å handtere.

Del III i programmet er ikke ferdig utvikla, emn vil både videreføre det vellykka i tidligere program og ha et større strategisk fokus.

Rådmannen vurderer det slik at dette er en riktig og rasjonell måte å arbeide på og tilrår at Levanger Kommune vil være en del av Innherredsprogrammet, også del III.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 20.08.2015 08:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051