Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 17.10.12 - sak 97/12 - TV-aksjonen 2012 - Amnesty Internasjonal - søknad om tilskudd

Reidun Johansen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Reidun Johansen
Arkivref. 2012/3786 - /X03
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 17.10.12 97/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2012 innvilges et tilskudd på kr. 15.000,-.
Beløpet dekkes over konto: 14709-1000-1000.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. TV-aksjonen 2012 - Amnesty Internasjonal - søknad om bidrag PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Årets TV-aksjon går til Amnesty Internasjonal. Innsamlede midler skal bl.a. gå til:

  • Etterforske menneskerettighetsbrudd
  • Tilby menneskerettsundervisning
  • Støtte menneskerettighetsforkjempere som forsvarer ytringsfriheten
  • Gjennomføre internasjonale aksjoner for å presse overgripere til å frigi samvittighetsfanger.


Hovedkomiteen for TV-aksjonen v/Gerd Haugberg søker om tilskudd til årets TV-aksjon, som i år går av stabelen søndag 21. oktober.

I 2011 ble det bevilget kr. 15.000,- til aksjonen.

Vurdering:
Som tidligere år vil rådmannen gå inn for å støtte TV-aksjonen. Det foreslås at beløpet settes til kr. 15.000,-, og at beløpet dekkes over den konto formannskapet har til disposisjon for diverse tilskudd (14709 – 1000 – 1000).
        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.10.2012 15:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051