Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 16.11.11

Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008 
Tid: kl. 10:00 (etter administrasjonsutvalgets møte)

Sakliste som PDFword  -  ODT (Budsjetthefte - Økonomireglement - Avgifter og gebyrer PDF)  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 88/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 4. november 2011 protokoll vedtak
PS 89/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x
Arild Børseh ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv varamedlem v/sv x Karl Meinert Buchholdt


 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi


Orienteringer:
Rådmannen orienterte om at Levanger kommue har inngått ny bankavtale.
    Til toppen av siden


 


PS 88/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 4. november 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.11.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 4. november 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 4. november 2011 godkjennes.
    Til toppen av siden

 

 

PS 89/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 - 2015 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.11.2011

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag – 1. setning i rådmannens forslag endres til:
Foreløpig forslag til ”Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015” legges ut til foreløpig høring med frist 28. november 2011 og behandles av formannskapet 30.november.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med Heieraas endringsforslag, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreløpig forslag til ”Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015” legges ut til foreløpig høring med frist 28. november 2011 og behandles av formannskapet 30.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 14.12.2011.
      Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 16.11.2011 16:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051