Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.05.12 - sak 48/12 - TV-aksjonen 2012 - NRK Amnesty International - anmodning om opprettelse av kommunekomitè

Reidun Johansen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Reidun Johansen
Arkivref. 2012/3786 - /X03
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 16.05.12 48/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Som kommunekomité for årets TV-aksjon oppnevnes:

  • ------------------, leder
  • ------------------, nestleder
  • Rådmannen utpeker sekretær for komiteen.
  • Ordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen.


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. TV-aksjon NRK Amnesty International 2012 PDF


Saksopplysninger:
TV-aksjonen er NRK`s årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. Søndag 21. oktober går årets aksjon av stabelen. Hvert år jobber 7.000 frivillige landet over med å organisere innsamlingen i sin kommune. I løpet av to timer skal 100.000 bøssebærere besøke 2 millioner husstander.

Årets TV-aksjon er tildelt Amnestys arbeid med å styrke de grunnleggende rettighetene til millioner av mennesker over hele verden, et arbeid organisasjonen har ledet an i over femti år. Amnesty vil bl.a. sette fokus på at mennesker straffes for å bruke ytringsfriheten, at kvinner og minoriteter blir diskriminert, og at folk lever i frykt i undertrykkende regimer.

Det blir opprettet en fylkesaksjonskomite i Nord-Trøndelag. Fylkesaksjonskomiteen vil fungere som en regional støttespiller i gjennomføringen av innsamlingen. TV-aksjonen 2012 har en fylkesaksjonsleder for å lede og koordinere innsamlingen i fylket.

Levanger kommune anmodes også i år om og opprette en kommunekomitè.
I 2011 vedtok formannskapet følgende i tilsvarende sak: Kommunal komité for TV-aksjon 2011:

  • Gerd Haugberg, leder
  • Ordfører Robert Svarva, nestleder
  • Rådmannen utpeker sekretær for komiteen.
  • Ordfører / varaordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen.


Vurdering:
Saken legges med dette fram for formannskapet, som bes om å oppnevne kommunekomitè.
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 16.05.2012 17:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051