Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.05.12 - sak 47/12 - Mulig vennskapsbybesøk Herceg Novi høsten 2012

Ola Stene - klikk for personkort 
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2012/3979
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 16.05.12 47/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Som en del av vennskapsbysamarbeidet gjennomfører formannskapet besøk til Herceg Novi 22. til 25. september 2012.
  2. Dersom noen av formannskapets faste medlemmer er forhindret fra å delta kalles ikke inn varamedlemmer


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Levanger kommune har følgende vennskapsbyer:


Det arrangeres vanligvis vennskapsbymøte mellom de nordiske vennskapsbyene hvert andre år. Det planlegges et slikt møte i Varde i 2012. Dessuten foregår det en viss kontakt og utveksling på faglig nivå mellom kommunene og kontakter mellom frivillige lag og foreninger. Foreningen Norden har også et organisert samarbeid mellom de nordiske vennskapsbyene.

Herceg Novi inngår ikke i dette nettverket, da dette er et samarbeid som har oppstått mellom Levanger og den nå Montenegriske kommunen. Om bakgrunnen og historien bak dette samarbeidet kan det leses på kommunens nettsider. Det har vært en del utvekslinger og samhandling de siste årene, men det er ikke noe fast system på kontakten. Siste kontakt var at varaordføreren var på besøk sammen med representanter for Innherred renovasjon i mars inneværende år.

Det forrige formannskapet var på besøk våren 2009 samtidig med den første delegasjonen med behandlingsreiser fra kommunen etter at det ble innledet et samarbeid med helseinstitusjonen Igalo. Den 4. og foreløpig siste gruppen med behandlingsreisende brukere og ansatte er planlagt i september- oktober i år og det vil være et naturlig tidspunkt for evt nytt besøk for formannskapet.

Vurdering:
Mye av bakgrunnen for samarbeidet mellom norske kommuner og kommuner på Balkan er at en har tro på at en kan bidra i demokratibyggingsprosessene. Da er det viktig at det ikke bare er ordførerne som møtes i Montenegro er det viktig at samarbeidet har en større bredde enn at ordførerne møtes med jevne mellomrom. Det ble veldig godt mottatt at formannskapet kom på besøk i 2009. De som deltok uttrykte også at det hadde vært nyttig. Se rapport fra besøket her.

Etter at saken foreløpig ble drøftet i formannskapsmøtet 2. mai har rådmannen sjekket flytabeller og priser. Dersom formannskapet vedtar at det skal gjennomføres tur vil det bli utarbeidet forslag til program med det første.

Den mest aktuelle reiserute vil være følgende:
22 sep          Trondheim               Oslo              0915   1010   SAS
                    Oslo                       Dubrovnik      1110   1410   SAS

25 sep          Dubrovnik                Oslo              1425   1730   Norwegian
                    Oslo                       Trondheim      1910   2005   Norwegian

Kostnadene for slik reise vil være kr 4888,- per person. Alle skatter/avgifter samt bagasje er inkludert. Jeg ser for meg at overnatting vil være på Igalosenteret der vi har en avtalefestet pris på 40 Euro pr person for full pensjon. Totale kostnader for formannskapets medlemmer vil derfor beløpe seg til ca 50 000 kr og kan dekkes over avsatte midler til kompetanseutvikling for folkevalgte i budsjettet.

En slik reise vil legge beslag på betydelig fritid og vil måtte være frivillig både for formannskapets medlemmer og de som skal delta fra administrasjonen. Reisen vil ikke utløse ekstra lønnskostnader eller andre godtgjøringer ettersom formannskapet har fast årlig godtgjøring . Det vil ikke være naturlig å kalle inn vararepresentanter for de som måtte være forhindret fra å delta.
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 16.05.2012 17:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051