Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 15.04.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Trønderhallen - OBS!
Tid: kl. 13:00 - 14:25
Etter møtet: Befaring ved Levanger ungdomsskole

Sakliste (rev. 13.04.15) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 30/15 Referatsaker utredning vedtak
PS 31/15 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 32/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 08.04.15 utredning vedtak
PS 33/15 Budsjett 2015 og regnskap 2014 for SMISO Nord Trøndelag (senter mot incest og seksuelle overgrep) utredning vedtak
PS 34/15 Søknad om simpel kausjon til finansiering av ny kunstgressbane på Elberg - (utlagt 13.04.15) utredning  vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
Annikken Kjær Haraldsen  vara  v/sv  Karl Meinert Buchholdt 
Svein Erik Musum  frp  vara  frp  Hans Aalberg 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  


Ordføreren orienterte om henvendelse fra Midtre-Namdal samkommune angående samkommunenes framtid.

Orienteringer/befaring:


Etter møtet var formannskapet på befaring ved Levanger ungdomsskole
        Til toppen av siden

 

 

PS 30/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.04.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 31/15 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.04.2015

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 11. mars 2015 godkjennes. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 11. mars 2015 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 32/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 08.04.15

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.04.2015

Forslag i møte:

Annikken Kjær Haraldsen  fremmet følgende tilleggsforslag:

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Avgjøres av: Driftskomiteen

Avstemning:

Rådmannens forslag, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis uttalelse til følgende:

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Avgjøres av: formannskapet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Avgjøres av: Driftskomiteen

         Til toppen av siden

 

PS 33/15 Budsjett 2015 og regnskap 2014 for SMISO Nord Trøndelag (senter mot incest og seksuelle overgrep)

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.04.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Budsjett 2015 og regnskap 2014 for SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) godkjennes. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 34/15 Søknad om simpel kausjon til finansiering av ny kunstgressbane på Elberg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.04.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune garanterer med simpel kausjon begrenset oppad til 1 mill. kroner i forbindelse med finansiering av Il Sverre sin nye kunstgressbane på Elberg.
  2. Garantiansvaret opphører etter 10 år med tillegg av inntil 2 år, dog ikke ut over anleggets levetid.


Saken sendes Fylkesmannen til godkjenning, jfr kommunelovens §51.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 23.04.2015 11:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051