Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 11.01.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: HUNT, Forskningssenter ved Biobanken OBS!
Tid: kl. 13:00-15:00

Sakliste som PDFword  -  ODT  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 1/12 Referatsaker utredning vedtak
PS 2/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 21.12.2011 protokoll vedtak
PS 3/12 Bosetting av flyktninger i Levanger kommune - langsiktig samarbeidsavtale om et flerårig vedtak utredning vedtak
PS 4/12 Tariffoppgjøret 2012 - debattnotat fra KS utredning vedtak
PS 5/12 Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag HF utredning vedtak
FO 1/12 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt - Gottås boligfelt på Ronglan – utvikle flere byggeklare tomter tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x
Arild Børseth ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf - forfall
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x
Svein Erik Veie ap varamedlem 1 ap/krf x Anne-Grethe Hojem

          

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Gunvor Galaaen enhetsleder innvandrertjenesten


Orienteringer:


Spørsmål:
Spørsmål fra Karl M. Buchholdt - Gottås boligfelt på Ronglan – utvikle flere byggeklare tomter

Ordføreren besvarte spørsmålet.
      Til toppen av siden

 

 


PS 1/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
      Til toppen av siden

 

 

PS 2/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 21.12.2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2012

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 21. desember 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 21. desember 2011 godkjennes.
      Til toppen av siden

 

 

PS 3/12 Bosetting av flyktninger i Levanger kommune - langsiktig samarbeidsavtale om et flerårig vedtak

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2012

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag:
Levanger kommune inngår et langsiktig samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDI) gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger.
Levanger kommune stiller seg positiv til å bosette 15 – 25 personer kvartalsvis hvert år, i perioden 2012-2014.

Levanger kommune er positiv til å bosette 20 flyktninger i 2012.  Av disse kan 3 være enslige mindreårige.  Familiegjenforente kan komme i tillegg til antallet.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Aalbergs forslag.

INNSTILLING:
Levanger kommune inngår et langsiktig samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDI) gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger.
Levanger kommune stiller seg positiv til å bosette 30 – 50 personer kvartalsvis hvert år, i perioden 2012-2014.

Levanger kommune er positiv til å bosette 40 flyktninger i 2012.  Av disse kan 5 være enslige mindreårige.  Familiegjenforente kan komme i tillegg til antallet.
      Til toppen av siden

 

 

PS 4/12 Tariffoppgjøret 2012 - debattnotat fra KS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Kommunestyret slutter seg til forslaget til besvarelse på spørsmålene i KS debattnotat.
      Til toppen av siden

 

 

PS 5/12 Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag HF

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Fremforhandlet samarbeidsavtale med bilag mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag HF inngås.
      Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 11.05.2012 10:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051