Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 10.04.13 - sak 26/13 - Godkjenning ny selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS

Eva Kristin Lian - klikk for personkort 
Saksbehandler: Eva Kristin Lian
Arkivref. 2007/3088 - /074
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 10.04.13 26/13
 Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

IKA Trøndelag (opprinnelig Regionalt arkiv for Inderøy, Steinkjer, Stjørdal og Levanger ble opprettet i 1987 som en interkommunal samordning jf. Kommunelovens §27).

Institusjonen ble 21.8.2000 omorganisert til et IKS med 10 eierkommuner. Ved representantskapsmøtet i 2001 var antall eierkommuner 24. Pr. 1.1.2013 har selskapet 42 eiere.

Agdenes og Frøya søker om å bli medlemskommuner.

Vurdering:

For kommunen vil utvidelsen av eiere bety at eierandelen i selskapet vil minske noe. Utvidelsen vil ikke ha noen praktisk betydning for eiertilskuddet eller eiernes stemme i representantskapet, jfr. Selskapsavtalens § 9, siste ledd.

Rådmannen tilrår at Levanger Kommune gir sin tilslutning til godkjenning av den nye selskapsavtalen.

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 10.04.2013 15:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051