Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 10.04.13 - sak 25/13 - Tapas Restaurant Levanger v/ Aridany Betancor Hernandez - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Sjøgata 1

Finn Christiansen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2013/1109 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 10.04.13 25/13

 

Rådmannens forsag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 999 615 872 Tapas Restaurant Levanger v/ enkeltpersonforetaket Aridany Betancor Hernandez, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med virksomhet i Sjøgata 1 ut inneværende bevillingsperiode, 01.07.2015.
  2. F.nr. 06.02.75, Vibeke Rothaug, og f.nr. 30.11.73 , Santiago Artiles Leon, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad av den 01.03.2013, kemnerens uttalelse av den 05.03.2013 og politiets uttalelse av den 07.03.2013.


Saksopplysninger:

 

Foretaksnummer 999 615 872, Tapas Restaurant Levanger v/ enkeltpersonforetaket Aridany Betancor Hernandez, har i brev av den 01.03.2013 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 for virksomhet i Sjøgata 1 ut inneværende bevillingsperiode, 01.07.2015. Det har i en årrekke vært restaurantdrift i de samme lokaler. Grunnet konkurs har lokalene i all hovedsak vært ubenyttet siden i fjor høst.

F.nr. 06.02.75, Vibeke Rothaug, og f.nr. 30.11.73, Santiago Artiles Leon, søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder. Kandidatene har bestått lovpålagt kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser og har også bransjeerfaring.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet v/ lensmannen i Levanger og kemneren til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.01. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 999 615 872, Tapas Restaurant Levanger v/ enkeltpersonforetaket Aridany Betancor Hernandez, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Sjøgata 1 ut inneværende bevillingsperiode, 01.07.2015.

Vibeke Rothaug og Santiago Artiles Leon tilrås videre godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 10.04.2013 15:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051