Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 10.04.13 - sak 24/13 - Søknader om økonomisk støtte første halvår 2013

Finn Christiansen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2012/7538 - /223
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 10.04.13 24/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Følgende søknader innvilges: 

Nr.

Søker

Innstilt beløp

3

St Olavsloppet

               20 000

5

Frol IL, friidrett

               10 000

8

Arbeidsgruppe for ny altertavle i Levanger kirke

               50 000

10

Levanger Håndballklubb, J 16

               10 000

12

Levanger videregående skole

               20 000

13

Barnas Verdensdager

                 5 000

16

Cats i Levanger

               10 000

18

Levanger Fotballklubb, G 19

               10 000

21

Mule skolekorps

               10 000

23

Levanger Barne – og Ungdomskorps

               10 000

24

Sluttspillalliansen Håndball – Frol IL, LHK, Skogn IL og Spkl Nessegutten

               20 000

25

Asbjørn D. K. Eklo

                 5 000

28

Skogn Museumslag

               10 000

30

Levanger Røde Kors

               20 000

31

Kulturuka i Levanger 2013

               15 000

32

Norges Sjongleringsforbund

                 5 000

33

Levanger Ungdomsråd

               10 000

35

Levanger Idrettsråd

               10 000

 

2. Samlet beløp, kr. 250.000 belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og tilskudd.

3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08, skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknadene

Saksopplysninger:

Retningslinjer i forbindelse med formannskapets tildeling av tilskuddsmidler ble vedtatt slik i møte den 27.02.2008, jfr. F-sak nr. 32/08:

Lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap. Søknadene behandles to ganger i året.

Følgende kriterier prioriteres:

 • Tiltak for barn og unge i Levanger kommune av en viss betydning og som omfatter en del barn og unge, det kan være idrettsmesterskap, musikkjubileum, større oppsettinger eller andre arrangement av en viss størrelse.
 • Tilskudd til forebyggende arbeid.
 • Tilskudd til jubileumsmarkeringer.
 • Tilskudd til NM eller større lands – eller regionomfattende tiltak som foregår i Levanger og/eller omegn.
 • Tilskudd kan gis til bokprosjekt el. lign. som kan være med på å fortelle Levanger kommunes historie, eller annet som kan være av kommunens innbyggeres interesse.
 • I søknaden må skrives om hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvilke grupper som er involvert. Det må også legges ved budsjett.


Det gis ikke tilskudd til:

 • Landsomfattende tiltak.
 • Arrangement som omfatter bare voksne personer.
 • Skoleturer o.l.


På budsjettet for 2013 er det avsatt kr. 1.000.000,- til formålet. Det er pr. d.d. belastet/er båndlagt kr. 450.000,- på konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og tilskudd slik :

 • Solhaug, rusforebygging, Kr. 100.000,-
 • LHK, Kr. 100.000,-
 • LFK, Kr. 50.000,-
 • Skogn I.L., ski, Kr. 50.000,-
 • Frol I.L., orientering, Kr. 50.000,-
 • Marsimartnan, jfr. F-sak nr. 10/2013, Kr. 70.000
 • Skolekorps, 17. mai spilling m.m., Kr. 30.000,-


Det er således allerede disponert kr. 450.000,- av årets bevilgning. I tillegg vil politiske partier få utbetalt støtte over denne konto.

En har pr. d.d. mottatt søknader slik:

Nr.

Søker

Søknadens formål

Søknadssum

01

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Brukermedvirkning i heimkommunen

10.000

02

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Opplæring i elevråd og elevrådsoppfølging

      500

03

St Olavsloppet

Utvikling av arrangementet, MOT profilering

30.000

04

Juridisk Rådgivning For Kvinner

Midler til rettighetsturne

Ikke oppgitt

05

Frol IL, fridrett

NM terrengløp lange løyper, Røstad 2013

30.000

06

Soria Moria Kammerkonsert 2013

Klassisk musikk

  5.000

07

Nessegutten FFU

Drifting/tilrettelegging av laget

Ikke oppgitt

08

Arbeidsgruppe for ny altertavle i Levanger kirke

Støtte til ny altertavle

50.000 – 100.000

09

Levanger Musikkforening

Levanger Musikkfestival – Røstad juni 2013

25.000

10

Levanger Håndballklubb J 16

Spisset tilbud, deltagelse i nasjonal serie

25.000

11

LPP Trøndelag, Trondheim

Støtte til psykisk helsearbeid

    5.000

12

Levanger videregående skole

Støtte til samarbeidsprosjekt med Herzeg Novi

30.000

13

Barnas Verdensdager

Arrangement på Røstad den 28.09.2013

20.000

14

Lars H. Laugsand

Støtte til praksisperiode under sykepleieutdanning

Ikke oppgitt

15

Innherred Seniorforum

Livsvekst for seniorgruppen 55 +

Ikke oppgitt

16

Cats i Levanger

Musikaloppsetting ved Frol Oppvekstsenter

20.000

17

Verdal kampsportklubb

NM i Kickboksing 2013 - Stjørdal

5.000 – 100.000

18

Levanger Fotballklubb G 19

Tilskudd til treningsleir

20.000

19

Skogn IL Håndball

Tilskudd til nytt utstyr i Skognhallen

Ikke oppgitt

20

Norsk Fosterhjemsforening NT

Kvalitetsheving av organisasjonen

Kr. 0,50 pr. innbygger

21

Mule skolekorps

Utstyr, reiser m.v.

Ikke oppgitt

22

Namdalsfestivalen

Aktivitetsfestival for målgruppe hjemmehørende i Namdalsregionen

   8.000

23

Levanger Barne – og Ungdomskorps

Fornyelse av instrumentpark

15.000

24

Sluttspillalliansen Håndball – Frol, LHK, Skogn og  Spkl Nessegutten

Arrangement for 16 – 18 års lag på Levanger

25.000

25

Asbjørn D K Eklo

Ny bokutgivelse 

5.000 – 10.000

26

Wenche Gievær, Tromsdalen

Støtte til behandling for person med tilhørighet Montenegro

Ikke oppgitt

27

Stiklestad Golfklubb, Verdal

Støtte til NM –arrangement 2013

25.000

28

Skogn Museumslag

Støtte til Alstadhaugseminaret 2013

Ikke oppgitt

29

Mental Helse Levanger

Støtte til aktiviteter innen foreningen

20.000

30

Levanger Røde Kors

Hjelpekorpsaktiviteter herunder beredskap

70.000

31

Kulturuka i Levanger 2013

Kulturaktiviteter spredt i kommunen 05. – 09.06.2013

20.000

        

32

Norges Sjongleringsforbund

Internasjonalt sjongleringstreff Levanger, 25.06 – 29.06.2013

15.000

33

Levanger Ungdomsråd

Støtte til studietur til Italia, 20. – 27.06.2013

10.000

34

Fabrikkhjørnet UB, Verdal V S

Støtte til NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm

Ikke oppgitt

35

Levanger Idrettsråd

Støtte til videreføring av «10 på Topp i Levanger»

10.000


Vurdering:

Rådmannen har vurdert de respektive søknader i medhold av retningslinjene som ble vedtatt i F-sak nr. 32/08 av den 27.02.2008. På bakgrunn av retningslinjene og skjønnsmessige vurderinger, foreslås følgende fordeling av tilskuddsmidlene for 1. halvår 2013 :

Nr.

Søker

Innstilt beløp

3

St Olavsloppet

20 000

5

Frol IL, friidrett

10 000

8

Arbeidsgruppe for ny altertavle i Levanger kirke

50 000

10

Levanger Håndballklubb, J 16

10 000

12

Levanger videregående skole

20 000

13

Barnas Verdensdager

5 000

16

Cats i Levanger

10 000

18

Levanger Fotballklubb, G 19

10 000

21

Mule skolekorps

10 000

23

Levanger Barne – og Ungdomskorps

10 000

24

Sluttspillalliansen Håndball – Frol IL, LHK, Skogn IL og Spkl Nessegutten

20 000

25

Asbjørn D. K. Eklo

5 000

28

Skogn Museumslag

10 000

30

Levanger Røde Kors

20 000

31

Kulturuka i Levanger 2013

15 000

32

Norges Sjongleringsforbund

5 000

33

Levanger Ungdomsråd

10 000

35

Levanger Idrettsråd

10 000

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 10.04.2013 15:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051