Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 09.10.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen
Tid: kl. 13:00 - 14:30

Sakliste som PDF  -  Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 71/13 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 72/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 73/13 Søknad om permisjon fra politiske verv - Per Anker Johansen utredning vedtak
PS 74/13 TV-aksjonen 2013 - Nasjonalforeningen for folkehelsen - Søknad om tilskudd utredning vedtak
PS 75/13 Ny forstøtningsmur mot Sundet som sikring mot utglidning utredning vedtak
PS 76/13 Økonomirapportering 2. tertial 2013 - Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf -  forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Svein Erik Veie  ap varamedlem ap/krf x Jann Karlsen

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Reidun Johansen konsulent  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  


Orientering:

 

 

 

PS 71/13 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.10.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte den 18. september 2013 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte den 18. september 2013 godkjennes
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 72/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.10.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 73/13 Søknad om permisjon fra politiske verv - Per Anker Johansen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.10.2013

Søknaden fra Per Anker Johansen om permisjon fra politiske verv i kommunestyret og driftskomiteen fram til og med 31. desember 2013, er trukket.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 74/13 TV-aksjonen 2013 - Nasjonalforeningen for folkehelsen - Søknad om tilskudd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.10.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2013 innvilges et tilskudd på kr. 20.000,-.
Beløpet dekkes over konto: 14709-1000-1000.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 75/13 Ny forstøtningsmur mot Sundet som sikring mot utglidning

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.10.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

INNSTILLING:

 1. Kr. 600.000,- bevilges til støttemur og parkeringsplasser som omsøkt i saken.
 2. Beløpet belastes parkeringsfondet.
   Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 76/13 Økonomirapportering 2. tertial 2013 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.10.2013

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av Venstre, Høyre og FRP følgende forslag nytt pkt. 3:
Det innføres innkjøpsstopp og ansettelsesstopp ut 2013. Enhetslederne får kun kjøpe inn nødvendig materiell. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Buchholdt`s forslag til nytt pkt. 3 avvist med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr. 31.08.13 til etterretning.
 2. Følgende budsjettjusteringer vedtas:
 • Overføringen til Innherred samkommune økes med kr. 747.000,-. Budsjettrammen for område 130 Fellesområder reduseres tilsvarende.
 • 1 million kroner av forventet mindreforbruk ved Innvandrertjenesten avsettes til disposisjonsfond til vedlikehold av bygningsmassen på Leira.
 • På investeringsbudsjettet flyttes 3,5 millioner kroner fra Tomteforvaltning til Rinnleiret.
          Til toppen av siden
Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 09.10.2013 15:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051