Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 09.01.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 13:00 - 13:25

Sakliste (oppdatert 07.01.13) som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 1/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12. desember 2012 protokoll vedtak
PS 2/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 3/13 Eiendomsskattelovens endring gjeldende fra 1.1.2013 - skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd - suppleringsvalg utredning vedtak
PS 4/13 Valg av 17.mai komiteer 2013 utredning vedtak
PS 5/13 Budsjett for SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) Nord-Trøndelag utredning vedtak
PS 6/13 Oppnevning av medlem til representantskapet i Trondheim havn IKS - (utlagt 07.01.13) utredning  vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6 + 3 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf - forfall
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
Svein Erik Veie ap varamedlem 1  ap/krf x Anne-Grethe Hojem
Edvard Øfsti ap varamedlem 4 ap/krf x  Arild Børseth
Hanne Ihler Toldnes sv  varamedlem 1  v/sv x Karl Meinert Buchholdt

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  

        Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 1/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12. desember 2012.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.01.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 12. desember 2012 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 12. desember 2012 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 2/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.01.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 3/13 Eiendomsskattelovens endring gjeldende fra 1.1.2013 - skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd - suppleringsvalg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.01.2013

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (DNA) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til skattetaktstnemnda for inneværende valgperiode velges: Ann-Mari Børseth.

Som nytt medlem til overskattetakstnemnda for inneværende valgperiode velges: Trond Hustad. Birgit Bremer Mejdal rykker opp som 1. vara til overskattetakstnemnda.

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag:

Som nytt varamedlem til skattetaktstnemnda for inneværende valgperiode velges: Ragnhild Skjerve

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Anne-Grethe Hojem og Hanne Ihler Toldnes fritas fra sine verv i skattetakstnemnda.

Som nytt medlem til skattetaktstnemnda for inneværende valgperiode velges:

Ann-Mari Børseth

Som nytt varamedlem til skattetaktstnemnda for inneværende valgperiode velges:

Ragnhild Skjerve

Jann Karlsen fritas fra sitt verv i overskattetakstnemnda.

Som nytt medlem til overskattetakstnemnda for inneværende valgperiode velges: Trond Hustad. Birgit Bremer Mejdal rykker opp som 1. vara til overskattetakstnemnda.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 4/13 Valg av 17.mai komiteer 2013

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.01.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det fremlagte forslag til 17.maikomiteens ledere, medlemmer og varamedlemmer vedtas. Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer. Som ny leder for hovedkomiteen velges Kristin N. Norum. Årets leder for Levanger/Frol/Nesset blir neste års leder for hovedkomiteen. Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer. Søknad om fritak må skje skriftlig.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 5/13 Budsjett for SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.01.2013

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal ble erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av denne saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Budsjett for SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) 2013 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 6/13 Oppnevning av medlem til representantskapet i Trondheim havn IKS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.01.2013

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (DNA) fremmet følgende forslag:

Som Levanger kommunes medlem og varamedlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS oppnevnes:

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag:

Som Levanger kommunes varamedlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS oppnevnes: Hanne Ihler Toldnes

Avstemning:

Vordals forslag på ordføreren som medlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS, ble enstemmig vedtatt.

Vordals forslag på varaordføreren som varamedlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS, fikk 6 stemmer.

Toldnes forslag på Toldnes som varamedlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS, fikk 3 stemmer.

Varaordføreren er dermed valgt som varamedlem.

VEDTAK:

Som Levanger kommunes medlem og varamedlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS oppnevnes:

Medlem: Ordfører

Varamedlem: Varaordfører

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 10.01.2013 11:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051