Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 08.05.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Skogn Folkehøgskole
Tid: kl. 09:00 - 11:00

Sakliste som PDF - EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF - EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 30/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 10. april 2013 protokoll vedtak
PS 31/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 32/13 Søknad fra Skogn Folkehøgskole om garanti utredning vedtak
PS 33/13 Forespørsel om nytt boligfelt i Markabygda utredning vedtak
PS 34/13 Samarbeidsavtale mellom Levanger kommune og Levanger Idrettsråd utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Edvard Øfsti ap varamedlem 4 ap/krf x Arild Børseth
 Ingen vara     h  - Andreas Jenssen Hjelmstad

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Marit Glæstad Sølvberg fagansvarlig Kommunalteknikk, Tomteutvikling  Orienteringer:


Spørsmål:

Hans Aalberg (FRP) stilte spørsmål ang fotballkamp mellom LFK og RBK 29. mai, om mulig bidrag fra kommunen til opprusting av tribuner.

Ordfører og rådmann besvarte spørsmålet.

Drøfting:

 • Holdninger til eventuelt arbeid mot tigging ble drøftet.

        Til toppen av siden

 

 

PS 30/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 10. april 2013.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.05.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 10. april godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 10. april godkjennes.
 Til toppen av siden

 

 

PS 31/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.05.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 32/13 Søknad fra Skogn Folkehøgskole om garanti

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.05.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel kausjon for låneopptak på maksimalt 25 mill kr til bygging av nytt internat ved Skogn Folkehøgskole.
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år, jf garantiforskriftens § 3.
 3. En forutsetning for garantien er at det inngås en avtale mellom folkehøgskolen, Levanger kommune og aktuell bank som sikrer kommunen pantesikkerhet dersom garantiforpliktelsen skulle bli gjort gjeldende.
   Til toppen av siden

 

 

 

PS 33/13 Forespørsel om nytt boligfelt i Markabygda

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.05.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Det inngås avtale om kjøp av parsell gnr. 125, bnr. 6 i Markabygda for utvikling av boligområde.
 2. Reguleringen av området igangsettes
 3. Utgifter til kjøp og regulering av området belastes rammebevilgningen til utvikling av boligområder på årets investeringsbudsjett.
   Til toppen av siden

 

 

 

PS 34/13 Samarbeidsavtale mellom levanger kommune og Levanger Idrettsråd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.05.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til samarbeidsavtale mellom Levanger kommune og Levanger Idrettsråd vedtas.
 Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 08.05.2013 13:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051