Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.12 - sak 106/12 - Søknad fra Levanger Handballklubb om likviditetslån

Meier Hallan - klikk for personkort 
Saksbehandler: Meier Hallan
Arkivref. 2012/7868
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.11.12 106/12
Kommunestyret

 

Rådmannens forslag til innstilling:
Det gis et likviditetslån til Levanger Handballklubb på kr. 500.000 som finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. Lånet er rente- og avdragsfritt ut 2013, og deretter avtales nedbetalingsprofil for lånet. Fra 1.1.2014 forrentes lånet med samme rentesats som kommunen oppnår ved sine låneopptak.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Søknad fra Levanger Handballklubb PDF
  2. Levanger Handballklubb-Samfunnsperspektiv PDF
  3. Regnskap pr. 31.08.2012 med prognose PDF
  4. Perioderapport juli-august-2012 PDF
  5. Budsjett-2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Levanger Handballklubb (LHK) har søkt kommunen om et lån på 500.000 kr.  Bakgrunnen for dette er anstrengt likviditet og negativt regnskapsresultat de siste år.
Handballklubben har i to møter med rådmannen i oktober-2012 redegjort for sin økonomiske stilling og forventet resultatutvikling i år og kommende år. Vedlagt følger søknad fra LHK, med vedlegg som beskriver profil, omdømme og klubbens samfunnsrolle, samt resultatoppstillinger og budsjett 2013.

Vurdering:
Levanger kommune har også tidligere gitt lån til idretten, både i form av forskudd på spillemidler og rene likviditetslån.
LHK har befestet sin posisjon i landets toppserie, eliteserien, hvor de har vært i 8 år på rad. Sportslig ligger laget etter 6 spilte kamper ca midt på tabellen, og kun ett poeng fra 3.plassen.

At interessen for LHK er økende, er tydeliggjort både med den positive omtale laget får i media, samt den økende publikumsinteressen. Besøksstatistikken viser at laget p.t. kan vise til det 4. beste tilskuerantall på sine hjemmekamper.
LHK har i sin fyldige søknad med vedlegg redegjort for sin økonomiske stilling og den positive økonomiske utvikling.  Det er etter årsmøtet våren-2012 gjort tiltak som skal gi varig effekt og dette vil bidra til at klubben kan gå med overskudd. Klubben peker spesielt på reduserte spillerlønninger, generelle kostnadsreduksjoner og stabile inntekter som faktorer som har påvirket resultatet. Prognosene for 2012 og budsjettet for 2013 viser at klubben får en kraftig resultatforbedring med muligheter for å få overskudd allerede i 2013.

For å bedre likviditeten, bl.a. for å kunne innfri alle forpliktelser, herunder utestående hos Trønderhallen, søkes det om et lån på 500.000 kr.
Rådmannen er av den oppfatning at kommunen bør imøtekomme dette. Begrunnelsen for det er klubbens betydning for kommunen og kommunens innbyggere, den positive økonomiske utvikling laget ser, og at den økonomiske risiko dette innebærer ikke er svært stor.

Rådmannen foreslår at det gis et likviditetslån på kr. 500.000 som finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. Lånet er rente- og avdragsfritt ut 2013, og deretter avtales nedbetalingsprofil for lånet. Fra 1.1.2014 forrentes lånet med samme rentesats som kommunen oppnår ved sine låneopptak.
        Til toppen av siden





Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2012 16:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051