Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.12 - sak 104/12 - Søknader om økonomisk støtte

Finn Christiansen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2012/3860 - /223
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.11.12 104/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Følgende søknader innvilges:

   

  Søker

  Innstilt beløp

  03

  Nossum Travpark

   10.000

  04

  Ytterøy Bygdetun

   10.000

  06

  Levanger Frivillighetssentral

     3.000

  07

  MIG Tautra

   10.000

  11

  Skogn IL, Håndballavdelingen

    15.000

  12

  Datapartyet Enlightenment

    15.000

  14

  Levanger Cup 2012

    25.000

  15

  Nordenget Gårdsmuseum

    10.000

  18

  Okkenhaugselskapet, Levanger Jazzklubb

    10.000

  20

  Interimstyret for Brusvespillet

    30.000

  23

  MGP Lokal i Nord-Trøndelag

    25.000

  24

  Skogn IL, Skiavdelingen

    30.000

  26

  Prosjekt kirkekonserter v/ Levanger Kulturkirke

    10.000

   

   

  203.000

   
 2. Samlet beløp, kr.203.000,-  belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og tilskudd.
 3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08, skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.


Rådmannens forslag til innstilling:
I investeringsbudsjettet for 2012 gjøres slik endring:

 • Lån til Innherred Motrorsportklubb økes med 140 000
 • Bruk av ubundet investeringsfond endres tilsvarende


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknadene

Saksopplysninger:
Retningslinjer i forbindelse med formannskapets tildeling av tilskuddsmidler ble vedtatt slik i møte den 27.02.2008, jfr. F-sak nr. 32/08:

Lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap. Søknadene behandles to ganger i året. 

Følgende kriterier prioriteres:

 • Tiltak for barn og unge i Levanger kommune av en viss betydning og som omfatter en del barn og unge, det kan være idrettsmesterskap, musikkjubileum, større oppsettinger eller andre arrangement av en viss størrelse.
 • Tilskudd til forebyggende arbeid.
 • Tilskudd til jubileumsmarkeringer.
 • Tilskudd til NM eller større lands – eller regionomfattende tiltak som foregår i Levanger og/eller omegn.
 • Tilskudd kan gis til bokprosjekt el. lign. som kan være med på å fortelle Levanger kommunes historie, eller annet som kan være av kommunens innbyggeres interesse.
 • I søknaden må skrives om hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvilke grupper som er involvert. Det må også legges ved budsjett.


Det gis ikke tilskudd til:

 • Landsomfattende tiltak.
 • Arrangement som omfatter bare voksne personer.
 • Skoleturer o.l. 


På budsjettet for 2012 er det avsatt kr. 1.000.000,-  til formålet. Det er pr. d.d. belastet/ båndlagt følgende på konto nr. 14703/14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og tilskudd :

 • Solhaug, rusforebygging, Kr. 100.000,-
 • LHK, Kr. 100.000,-
 • LFK, Kr. 50.000,-
 • Skogn I.L., ski, Kr. 50.000,-
 • Frol I.L., orientering, Kr. 50.000,-
 • Fordeling 1. halvår 2012, jfr. F-sak nr. 43/2012, Kr. 366.000,-
 • Marsimartnan 2012, Kr. 50.000,-.
 • TV-aksjonen 2012, Kr. 15.000,-
 • Utgifter belastet i forbindelse med konkursen i Innherred Motorsportklubb, ca. kr. 140.000, jfr formannskapssak 84/12


Det er allerede totalt sett disponert ca. kr. 950.000,- av årets bevilgning. Det betyr at det i utgangspunktet gjenstår 50 000 å tildele nå. Rådmannen tilrår at det innstilles på at kommunestyret gjør en budsjettendring i forhold til midlene til Motorsportklubben, da disse skal tilbakebetales senere. Lån skal føres i investeringsregnskapet, og det er bare kommunestyret som har fullmakt til å endre investeringsbudsjettet.

Dette vil bety at ca. kr. 200.000,- kan fordeles når det gjelder 2. halvår 2012.

En har pr. d.d. mottatt søknader slik for 2. halvår 2012:

Nr.

Søker

Søknadens formål

Søknadssum

01

Tango Levanger

Arr. av tangokurs i kulturuken, 06/12

 5.000

02

Emil Hågensen Aune

Deltagelse i landskamp, motorcross

2.000

03

Nossum Travpark

Støtte til bygg for ponniaktiviteter

Ikke oppgitt

04

Ytterøy Bygdetun

Operakor, «Opera i Bjørvika»

10.000

05

Foreningen for human narkotikapolitikk, Oslo

Brukerorg. for brukermedvirkning lokalt

Ikke oppgitt

06

Levanger Frivillighetssentral

Dekn av utg til St. Hans arrangement i Sjøparken

3.000

07

MIG Tautra

Pilegrimsvandring, ny «ytre led»

50.000

08

Levanger Ungdomshus

Bidrag til verdensdagen 2012

3.000

09

Martellando v/ Marte Hveem

Sommerskole med sangkurs

4.000

10

Petr Pavilceck

Prod av klatrefilm med lok innslag (Ekne)

30.000

11

Skogn IL, Håndballavdeling

Arr av «Marit Breiviks Utviklingsturnering»

Ikke oppgitt

12

Datapartyet Enlightenment

Arr for 300 ungdommer, Skognhallen 10/2012

Ikke oppgitt

13

Studentorganisasjonen HINT

Tilsk til fadderuka 2012

Ikke oppgitt

14

Levanger Cup 2012

Cupturnering på Moan med 200 lag

30.000

15

Nordenget Gårdsmuseum

Restaurering av gamle gjenstander

30.000

16

Jushjelpa i Midt-Norge, Trondheim

Gratis rettshjelp til enkelte brukere

20.000

17

Stiftelsen Partners Norge, Oslo

Utdanningsprosjekt Øst - Burma

Ikke oppgitt

18

Okkenhaugselskapet, Levanger Jazzklubb

Støtte til samarbeidsfestival, videreføring av Paul Okkenhaug - dagene

20.000

19

Levanger Røde Kors

Dekning av husleie

100.000

20

Interimsstyret for Brusvespillet

Revitalisering av spillet som ble satt opp i 1992 og 1993

100.000

21

HINT studenter v/ Linn B. Tromsdal

Finansiering av barns utdanning relatert til barnehjem Thailand

Ikke oppgitt

22

Jernrosen Minnemonument, Fagerstrand

Prod av rose til minne om 22.07.11 ofrene

Ikke oppgitt

23

MGP Lokal i Nord-Trøndelag

Avvikling av arrangement lokalt

25.000

24

Skogn IL, Skiavdeling

Tilrettelegging av tursti til Bukkhaugen

50.000

25

Steinar Andreas Jensen

Støtte til idr. Satsing for funksjonshemmet, bl a handsykling til Nordkapp gjennomført

15.000

26

Kirkekonserter, Levanger Kulturkirke

Relatert mot barn/ungdom

30.000


Vurdering:
Rådmannen har vurdert de respektive søknader i medhold av retningslinjene som ble vedtatt i F-sak nr. 32/08 av den 27.02.2008. Jeg har i vurderingen lagt vekt på at de organisasjoner og lag som er foreslått tilgodesett, i all hovedsak er forankret lokalt. Dette medfører at søknader fra lands – og regiondekkende organisasjoner og lag ikke har kommet i betraktning i rådmannens innstilling. Videre er organisasjoner og lag som allerede har mottatt støtte fra denne konto for inneværende år, ikke tilgodesett i forslag til fordeling for andre halvår 2012.

På bakgrunn av retningslinjene og skjønnsmessige vurderinger, foreslås følgende fordeling av tilskuddsmidlene:
 

 

Søker

Innstilt beløp

03

Nossum Travpark

 10.000

04

Ytterøy Bygdetun

 10.000

06

Levanger Frivillighetssentral

   3.000

07

MIG Tautra

 10.000

11

Skogn IL, Håndballavdelingen

  15.000

12

Datapartyet Enlightenment

  15.000

14

Levanger Cup 2012

  25.000

15

Nordenget Gårdsmuseum

  10.000

18

Okkenhaugselskapet, Levanger Jazzklubb

  10.000

20

Interimstyret for Brusvespillet

  30.000

23

MGP Lokal i Nord-Trøndelag

  25.000

24

Skogn IL, Skiavdelingen

  30.000

26

Prosjekt kirkekonserter v/ Levanger Kulturkirke

  10.000

 

 

203.000

        Til toppen av siden
Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2012 16:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051