Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.12 - sak 101/12 - Møteplan 2013 - Levanger kommune

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort 
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2012/7858
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.11.12 101/12

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2013.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Forslag til møteplan 2013 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Forslag til møteplan for 2013 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse.

Vurdering:
Rådmannen har i hovedsak satt opp et forslag som bygger på mønsteret for inneværende år.

Det er for 2013 ønskelig at det blir lagt opp til et felles dialogseminar med Verdal kommune og Innherred samkommune. Dette er tenkt som et to-dagers seminar i februar.  Datoen for dette vil bli fremmet som en del av møteplanen for samkommunestyret.

I tillegg foreslås det at det i april holdes et eget dialogseminar for Levanger kommune i forbindelse med kommunestyremøte.

Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære møter og at møter kan bli avlyst pga liten saksmengde.
        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 04.01.2013 09:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051