Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 07.05.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Norske Skog, Skogn
Tid: kl. 10:00 - 14:50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 36/14 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 37/14 Referatsaker utredning vedtak
PS 38/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.04.14 utredning vedtak
PS 39/14 Årsregnskap og årsberetning 2013 - Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Terje Wist ass. revisjonssjef  


Orienteringer:

  • Ordføreren orienterte fra diverse generalforsamlinger: KomSek, KomRev og Levanger Næringsforum.
  • Økonomirapportering pr. 30.4.14 v/enhetsleder økonomi Arnstein Kjeldsen 

 
Forespørsel (jfr. formannskapets reglement pkt. 14):

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet forespørsel i møtet:

Hvor i løypa ligger arbeidet med områderegulering Åsen sentrum (forankret i arealplanen 1.12), igangsatt planarbeid og høring av planprogram? Hva er status i forhold til dette?

Kommunalsjef Alf Birger Haugnes besvarte spørsmålet.

Til toppen av siden

 


 

PS 36/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.05.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 2. april 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 2. april 2014 godkjennes. 

Til toppen av siden

 

PS 37/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.05.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

Til toppen av siden

 

 

PS 38/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.04.14

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.05.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis uttalelse til følgende:

Høring - NOU 2014: 2 Lik og likskap

Behandles av: Formannskapet

Til toppen av siden

 

PS 39/14 Årsregnskap og årsberetning 2013 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.05.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune årsregnskap for 2013 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 13.680.023,42,-
  2. Rådmannens årsberetning for 2013 vedtas.
  3. Regnskapsmessig merforbruk i 2013 inndekkes ved bruk av disposisjonsfond.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 07.05.2014 15:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051