Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 06.06.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 13:00-14:55

Sakliste som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 55/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 16. mai 2012 protokoll vedtak
PS 56/12 Referatsaker utredning vedtak
PS 57/12 Valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler for perioden 2013-2016 utredning vedtak
PS 58/12 Valg av medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet for perioden 2013-2016 utredning vedtak
PS 59/12 Opprettelse av nye legehjemler utredning vedtak
PS 60/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler utredning vedtak
PS 61/12 Plassering av minnesmerke over ofre for 22. juli 2012 utredning vedtak
PS 62/12 Sluttrapport Raud Vinter utredning vedtak
PS 63/12 Boligsosial handlingsplan - gjennomføring utredning vedtak
PS 64/12 Momarka barnehage - tilbygg - ombygging utredning vedtak
PS 65/12 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2011 utredning vedtak
PS 66/12 Reinsjø fjellstyre - godtgjøring utredning vedtak
PS 67/12 Regnskap for Skogn fjellstyre 2011 utredning vedtak
PS 68/12 Skogn fjellstyre - godtgjøring utredning vedtak
PS 69/12 Økonomirapportering 1. tertial 2012 - Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6+3 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x
Arild Børseth ap medlem ap/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf - forfall
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x
Svein Erik Veie ap varamedlem ap/krf x Arild Børseth
Astrid Juberg Vordal ap varamedlem ap/krf x Anne-Grethe Hojem
Einar T. Bangstad h varamedlem h x Andreas Jenssen Hjelmstad

              

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretærJann Karlsen (KRF) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak PS 64/12.

Orienteringer:

 1. KLP v/kunde- og salgsleder Jøran Østom - presentasjon PDF
 2. Situasjonen i forbindelse med tariffoppgjøret v/rådmannen - presentasjon PDF


Spørsmål:
Anne Grete Krogstad (DNA) stilte spørsmål angående utvidelse av restaurantområde utenfor Oskars i Kirkegt.
Rådmannen besvarte spørsmålet.  
       Til toppen av siden

 

PS 55/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 16. mai 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 16. mai 2012 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 16. mai 2012 godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 56/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
       Til toppen av siden

 

 

PS 57/12 Valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler for perioden 2013-2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

INNSTILLING:
Meddommere til Tingretten
(Oppnevnes for perioden 01.01.13 – 31.1216):
Menn:
Ahmed Rønning Radwan
Anders Grønli
Bjarte Skarstein
Edvard Øfsti
Egil Østerås
Eimund Aamodt
Eivind Hagen
Eystein Sundal
Geir Mediås
Harry Gilberg
Helge  Dieset

Håvard Fjerdingen
Jann Karlsen
John Eiternes
Ketil  Aas
Kjell Bullen
Knut Sigurd Hjelmstad
Leif Ketil Lorentsen
Magne  Nydal
Magne Rudi
Morten von Heimburg
Nils Vestrum
Oddmund Myhr
Ola Aune
Rolf Gaarde
Steinar Mikalsen
Torbjørn Olsen
Trygve Thurn Paulsen
Atle  Busch
Stig Ove  Flekstad
Stig Atle  Aas
Boye  Welde
Svein Helge  Falstad
Ole Håkon  Wanderås
Helge Einar  Skjærpe
Inge Arild  Arntsen

Kvinner:
Anna Marie M. Laugsand
Annbjørg Grevskott
Ann-Mari Aabakken
Bjørnhild Bremer
Bodil Bjøraas Rønning
Britt Tønne Haugan
Elisabeth Hellesø
Eva Borge
Fanny Gausen
Haldis Østeraas
Hege Selnes Haugdal
Heidi Kristin Holmen
Hilde  Løvås
Ingebjørg Grunnan Fostad
Ingebjørg Mikalsen
Inger Lise Sundal
Ingvild Berg Fordal
Irene Haugskott
Kari Øfsti
Kathrine Skjesol
Nina Bakken Bye
Ragnhild Torun Skjerve
Randi Furunes
Randi Dørum Skjetnemark
Solfrid Nøst
Toril Leirset
Tove R. Bergdal
Torny Meisingseth Trøite
Unni Larsen
Wenche Wadseth
Wenche Westrum Sundal
Øydis Jodhild Hovset Lund
Marit Kristine Wang  Eriksen
Marit Elisabeth  Aksnes
Eli  Grevskott
Eva Høyem  Anderssen

Meddommere og lagrettemedlemmer til Lagmannsretten
(Oppnevnes for perioden 01.01.13 – 31.1216)
Menn:
Atle Sjaastad
Ingolf  Johnsen
Jon Arvid Sund
Kjærand  Iversen
Magnar  Galaaen
Morten  Breivik
Stein  Guddingsmo
Torgeir  Hynne
Magne Leif  Skogmo
Hallstein  Lysberg
Ole Petter  Vestheim
Per Dagfinn  Eriksen
Kjærand  Iversen
Øystein  Skei
Per Jarle  Eriksen
Tore
Grøneng
Olav A.  Karlsen
Ivar Sagmo
Reidar  Dullum
Sigvard Gilstad
Øystein  Skei

Kvinner:
Anne Britt Skjetne
Anne Grete Hojem
Gro Røkke
Inger Bjørndal Solli
Liv Salthammer Kolaas
Martha Helene Dalen
Åse Skavhaug
Sissel Karin  Buchholdt
Kristin  Ertzaas
Marian Brekke  Rennan
Anette  Lian
Aud Høyem  Anderssen
Ingjerd  Ness
Guro  Skjetne
Anita Nordis  Østerås
Sølvi Helene  Sæther
Gunn Elin  Nyvik
Hanne Ihler  Toldnes
Jorun Oddny  Hynne
Anne Katrine  Skogmo
Anne  Fresvig

Jordskiftemeddommere
(Oppnevnes for perioden 01.01.13 – 31.1216)
Arne Hiberg
Arne Mads Lie
Ragnar Mongrave Nissen Arentz
Reidar Dullum
Sigvard Gilstad
Øystein Skei
Anna Dahl
Anne Grete Hojem
Annikken Kjær Haraldsen
Heidi Munkeby Fenne
Kristin H. Nøst
Oddrun Laugsand
Randi Sandnes Bjørås
Wenche Wadseth
Torny Meisingseth Trøite
Nils Vestrum
Håvard Fjerdingen
Eivind Hagen
Magne Rudi
Ingebjørg Grunnan Fostad

Skjønnsmenn (forslag sendes fylkeskommunen):
Kjell Bullen
Per Jarle Eriksen
Therese Fossum
Tore Grøneng

Torgeir  Hynne
Mette Johansen
Olav A. Karlsen
Oddrun Laugsand
Hanne Ihler Toldnes
Oddmund Myhr
Gunn Elin Nyvik
Ingvar Nøst
Ivar Sagmo
May-Lis Oddbjørg Sjåstad
Bjarte Skarstein
Ragnhild Torun Skjerve
Randi Skjetnemark
Solli Inger Bjørndal
Svein Troseth
Solveig Wennes
Egil Østerås
Gunn Marit Rønning
       Til toppen av siden

 

 

PS 58/12 Valg av medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet for perioden 2013-2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:
Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet for perioden 01.01.2013-31.12.2016:

Medlemmer:
1. Johan Fossan
2. Kristin Aas
3. Martin Granås

Varamedlemmer:
1. velges senere
2. Kai Lennert Johansen
3. velges senere

Som leder velges: Johan Fossan

Avstemning:
Enstemmig

INNSTILLING:
Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet for perioden 01.01.2013-31.12.2016:

Medlemmer:
1. Johan Fossan
2. Kristin Aas
3. Martin Granås

Varamedlemmer:
1. velges senere
2. Kai Lennert Johansen
3. velges senere

Som leder velges: Johan Fossan

       Til toppen av siden

 

 

PS 59/12 Opprettelse av nye legehjemler

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Levanger Kommune ønsker å opprette en ny fastlegehjemmel og en ny hjemmel for offentlig legearbeid tilknyttet sykehjem og pleie- og omsorgstjenester.
De budsjettmessige konsekvensene bakes inn i forbindelse med budsjett for 2013.
       Til toppen av siden

 

 

PS 60/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

INNSTILLING:
De framforhandlede tjenesteavtaler 2, 4, 6, 7, 8,9, 10 og 12 mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag HF godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 61/12 Plassering av minnesmerke over ofre for 22. juli 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Minnesmerket plasseres ved tusenårslunden foran Trønderhallen.
 2. Kostnader for fundamentering samt tilrettelegging med sti og benker dekkes innenfor investeringsbudsjettet for 2012 under posten for Miljøtiltak, gågate/miljøgate/park.
          Til toppen av siden


 

 

PS 62/12 Sluttrapport Raud Vinter

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Sluttrapport Raud Vinter tas til orientering.
         Til toppen av siden


 

 

PS 63/12 Boligsosial handlingsplan - gjennomføring

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Tillegg fra rådmannen – nytt pkt 4 til innstillingen:
Før omgjøring av Håkon den godes gt. 48 B iverksettes, må drifting av tiltaket avklares.

Anne Grete Krogstad (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt punkt 5 til innstillingen:
Det startes bygging i Eplehagen når reguleringsplanen for området er på plass.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med tillegg i møtet, enstemmig tiltrådt.
Krogstads tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune gjennomfører tiltak etter boligsosial handlingsplan i 2012 etter forslag i tabell
 2. Det tas opp et lån på 8,4 mill i 2012 for å finansiere årets tiltak
 3. Tiltak i resten av planperioden prioriteres i forbindelse med rullering av økonomiplan
 4. Før omgjøring av Håkon den godes gt. 48 B iverksettes, må drifting av tiltaket avklares.
 5. Det startes bygging i Eplehagen når reguleringsplanen for området er på plass.
         Til toppen av siden


 

 

PS 64/12 Momarka barnehage - tilbygg - ombygging

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Momarka barnehage bygges ikke ut i 2012
 2. Eventuell utbygging vurderes i forbindelse med OU 2012.


Einar T. Bangstad (H) fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Momarka barnehage utbygges og bygges om etter alternativ 1 med et kostnadsoverslag på kr. 8.600 000,-
 2. Investeringen finansieres ved låneopptak.


Avstemning:
Buchholdts forslag fikk 3 stemmer.
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og Bangstads forslag til innstilling, ble rådmannens innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

 1. Momarka barnehage utbygges og bygges om etter alternativ 3 med et kostnadsoverslag på 15 mill kr.
 2. Investeringen finansieres ved låneopptak.
         Til toppen av siden

 

 

PS 65/12 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2011 tas til orientering.
       Til toppen av siden

 

 

PS 66/12 Reinsjø fjellstyre - godtgjøring

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fra 1.1.12 gis godtgjøring til medlemmer og varamedlemmer av Reinsjø fjellstyre etter reglement for godtgjøring i Levanger kommune. Eventuell endring av reglementet for Levanger kommune gir tilsvarende endring for fjellstyret.
       Til toppen av siden

 

 

PS 67/12 Regnskap for Skogn fjellstyre 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2011 tas til orientering.
       Til toppen av siden

 

 

PS 68/12 Skogn fjellstyre - godtgjøring

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fra 1.1.12 gis godtgjøring til medlemmer og varamedlemmer av Skogn fjellstyre etter reglement for godtgjøring i Levanger kommune. Eventuell endring av reglementet for Levanger kommune gir tilsvarende endring for fjellstyret.
       Til toppen av siden

 

 

PS 69/12 Økonomirapportering 1. tertial 2012 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.12 til orientering.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret når resultatet av dette er kjent.
 3. Budsjettet for Levanger kommune endres slik:
  a. Kr. 22.000,- bevilges til Levanger Ungdomsråd som bidrag til studietur. Dekkes av disposisjonsfond.
  b. I samband med nedleggelsen av Levanger boligforvalting KF reduseres budsjettrammen for Bygg og eiendom med kr. 8.347.000,-. Rammen for ansvarsområdet Finanstransaksjoner øker tilsvarende.
  c. Samlet ramme for kommunale barnehager (jfr. tabell i rapporten) økes med kr. 286.471,-. Dekkes gjennom tilsvarende reduksjon av rammen for Oppvekst felles.
  d. Appendix 9 i budsjettets vedlegg ”Betalingssatser og gebyrer” endres slik at Skogn barne- og ungdomsskole ikke står oppført som ”Mindre kommunale anlegg”
         Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 14.06.2012 13:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051