Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 06.02.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 13:00 - 13:40

Sakliste som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 7/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 9. januar 2013 protokoll vedtak
PS 8/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 9/13 Lokal forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager med satser for 2013 utredning vedtak
PS 10/13 Marsimartnan 2013 - budsjett og søknad om tilskudd utredning vedtak
PS 11/13 Pilegrimsprosjekt "Ytre led" - eierskap og støtte utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf -  forfall
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf -  forfall
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Edvard Øfsti ap varamedlem ap/krf  x  Anne-Grethe Hojem
Ina Helen Kollerud ap  varamedlem ap/krf  x  Robert Svarva

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  


Orienteringer:

  • Rådmannen orienterte kort om regnskap 2012 for Levanger kommune.
  • 6. mars 2013 settes av til heldags befaring for Levanger formannskap.
            Til toppen av siden

 

 

 

PS 7/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 9. januar 2013

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.02.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 9. januar 2013 godkjennes med følgende merknad til sak 3/13: Ann-Mari Børseth ble valgt som nestleder i skattetakstnemnda (for Anne-Grethe Hojem som gikk ut av nemnda som nestleder).

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 9. januar 2013 godkjennes med følgende merknad til sak 3/13: Ann-Mari Børseth ble valgt som nestleder i skattetakstnemnda (for Anne-Grethe Hojem som gikk ut av nemnda som nestleder).
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 8/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.02.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 9/13 Lokal forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager med satser for 2013

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.02.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til Levanger kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke- kommunale barnehager med kommunale satser for driftstilskudd for 2013 vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 10/13 Marsimartnan 2013 - budsjett og søknad om tilskudd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.02.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Budsjettet for Marsimartnan 2013 godkjennes
  2. Marsimartnan 2013 innvilges kr 70.000 i tilskudd fra formannskapets tilskuddskonto
            Til toppen av siden

 

 

 

PS 11/13 Pilegrimsprosjekt "Ytre led" - eierskap og støtte

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.02.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune går inn som eier av pilegrimsprosjektet «Ytre led» og forplikter seg til å bidra med ytterligere kr 40.000,- til prosjektet. 
        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 06.02.2013 14:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051