Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 05.11.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 13:00 - 14:40

Sakliste som PDF   -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 95/14 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 96/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.10.14 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Åsmund Brygfjeld    

 
Orienteringer:

 

Forespørsel (jfr. formannskapets reglement pkt. 14):  -  video

Karl Meinert Buchholdt fremmet forespørsel i møtet:
Hvilke tiltak er iverksatt vedrørende høye mobbetall ved Skogn BU?

Ordføreren besvarte spørsmålet

 

 

 PS 95/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.11.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 29. oktober 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 29. oktober 2014 godkjennes.

 

 

PS 96/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.10.14

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.11.2014

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Høring av utkast til ny postlov - formannskapet

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Høring – Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten - formannskapet

Avstemning:

Svarvas tilleggsforslag enstemmig vedtatt

Buchholdts tilleggsforslag enstemmig vedtatt

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis uttalelse til følgende:

  1. Høring - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester - Driftskomitéen
  2. Høring om endringer i privatskoleloven(ny friskolelov) – Driftskomitén
  3. Høring av utkast til ny postlov - formannskapet
  4. Høring – Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten - formannskapet

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 07.11.2014 12:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051