Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 05.10.11

Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. rådhuset
Dato: 05.10.2011, kl. 13:00-14:30

Sakliste som PDFword  -  ODT  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 71/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 21. september 2011 protokoll vedtak
PS 72/11 Folkevalgtopplæringen 2011-2015 utredning vedtak
PS 73/11 Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav utredning vedtak
PS 74/11 Økonomirapportering 2. tertial 2011 - Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x
Arild Børseth ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x
Jann Karlsen krf medlem ap/krf - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x
Svein Erik Veie ap varamedlem 1 ap/krf x Jann Karlsen

 


Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi

 


Orienteringer:


 

 

PS 71/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 21. september 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 21. september 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 21. september 2011 godkjennes.
      Til toppen av siden

 

 

PS 72/11 Folkevalgtopplæringen 2011-2015

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune arrangerer folkevalgtopplæring basert på KS sitt kursopplegg. Opplæringen starter med en 2-dagers samling 24.-25. november 2011 og fortsetter med en dagsamling våren 2012.
      Til toppen av siden

 

 

PS 73/11 Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Festeavgiftene for feste av grav settes fra og med 2011 til kr. 1.500,- for 10 års feste.
      Til toppen av siden

 

 

PS 74/11 Økonomirapportering 2. tertial 2011 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.11 til orientering.
  2. Avsatte midler til enhetsfond fordeles mellom enhetene slik det fremkommer i rådmannens vurderinger.
  3. Budsjettrammen for Barne- og Familietjenesten styrkes med 2,0 millioner kroner. Beløpet dekkes gjennom redusert overføring til disposisjonsfond.
  4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til økte kostnader til nye lokaler.
  5. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom drifts- og investeringsbudsjettet for kjøp av minibuss til Innvandrertjenesten. Justeringen foretas når resultatet av gjennomført anbudsrunde er kjent.
         Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 27.10.2011 18:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051