Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 05.09.12 - sak 83/12 - Nordisk vennskapsbytreff 2012 -deltakere fra formannskapet

Ola Stene - klikk for personkort 
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2012/6503
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 05.09.12 83/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Som utsendinger til vennskapsbykonferansen i Varde 10.-12. oktober 2012 velges:
__________________
__________________
__________________

Rådmannen oppnevner deltakere fra administrasjonen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Foreløpig program PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Som en del av det nordiske vennskapsbysamarbeidet arrangeres det normalt en konferanse hvert andre år. Konferansene alternerer mellom vennskapsbyene. I 2012 er det den danske vennskapsbyen Varde sin tur å arrangere konferanse. Årets konferanse starter med lunsj den 10. oktober og avsluttes med lunsj den 12. oktober. Kommunene har samarbeidet om program. Vi har enda ikke fått det endelige programmet, men siste utkast mottatt 16. august vedlegges slik at formannskapet kan vurdere folkevalgt deltakelse.

Vurdering:
Tradisjonelt har Levanger sin delegasjon bestått av Ordfører, rådmann og en representant fra det største partiet som ikke stod bak valget av ordfører. Ved siste vennskapsbykonferanse som var i Kramfors i 2008 ble følgende oppnevnt av formannskapet:


Alle med ledsagere.
Jostein Trøite deltok i stedet for Hans Aalberg.

I 2010 skulle normalt Salo (tidligere vennskapsby Hallikko er sammen med 9 ande kommuner sammenslått til nye Salo) vært arrangører. Av ulike grunner ble det ikke noe treff i 2010.

De samarbeidende kommunene har drøftet formen på konferansene og kommet fram til behov for justering. En har hatt ønske om et sterkere faglig innhold i konferansene slik at en kan lære mer av hverandre. Videre har en ønsket å stramme inn programmet slik at en ikke bruker mer enn 3 dager inklusive reisetid. Å delta med ledsagere blir ikke naturlig når programmet dreies i faglig retning.

På planleggingsmøte i juni hvor Varde, Ragnarting Eystra og Levanger deltok ble vi enig om at en naturlig delegasjon ved årets treff er 3 folkevalgte og om lag tilsvarende fra administrasjonen i hver kommune. Jeg foreslår at formannskapet peker ut 3 representanter og at rådmannen får fullmakt til å peke ut representasjon fra administrasjonen.
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 05.09.2012 16:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051