Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 05.09.12 - sak 79/12 - Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Meny, Magneten

Finn Christiansen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2012/5693 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 05.09.12 79/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 989 917 692, NG Meny Midt-Norge AS, innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 i forbindelse med planlagt oppstart av virksomhet ved Magneten Kjøpesenter ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015
  2. Unni Kummernes, født 06.09.53, og Eva Randi Walberg født 06.08.65, godkjennes som salgsbevillingens styrer og stedfortreder.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Foretaksnummer 989 917 692, NG Meny Midt-Norge AS, har i brev av den 13.07.2012 søkt om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 i forbindelse med planlagt oppstart av virksomhet ved Meny, Magneten. ICA Maxi hadde inntil i sommer tilsvarende bevilling for alkoholdig drikk i de samme lokaler.

Det søkes om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015, jfr. F-sak nr. 73/12 av den 27.06.2012.

Unni Kummernes, f.nr. 06.09.53, og Eva Randi Walberg, f.nr. 06.08.65, søkes godkjent som salgsbevillingens styrer og stedfortreder. Omsøkt styrer og stedfortreder har drevet tilsvarende Menybutikk på Verdal i en årrekke og har gjennomført og bestått kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet v/ lensmannen i Levanger og kemneren til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:
Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.01. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 989 917 692, NG Meny Midt-Norge AS, gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 i forbindelse med oppstart av planlagt virksomhet ved Magneten Kjøpesenter ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015.

Unni Kummernes (06.09.53) og Eva Randi Walberg (06.08.65) tilrås videre godkjent som salgsbevillingens styrer og stedfortreder.
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 05.09.2012 16:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051