Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 05.03.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Leva-Fro
Tid: kl. 13:00 - 14:50

Sakliste, rev. 03.03.14, som PDF - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 17/14 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12.02.14 protokoll vedtak
PS 18/14 Referatsaker utredning vedtak
PS 19/14 Høring om endringer i alkoholloven - åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv. utredning vedtak
PS 20/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.02.14 utredning vedtak
PS 21/14 Ønske om overtakelse av aksjer i Innherred Produkter AS utredning vedtak
PS 22/14 Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utredning vedtak
PS 23/14 Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett i Levanger kommune - 2. gangs behandling utredning vedtak
PS 24/14 Kommunale midler til skuddpremie på kråke, rev, mår, mink og måse utredning vedtak
PS 25/14 Årsrapport 2013 Levanger kommune (sak utlagt 03.03.14) utredning  vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6+3 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterForfall/merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf - forfall
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
Svein Erik Veie ap vara ap/krf x Arild Børseth
Vebjørn Haugom h vara  h x Andreas Jenssen Hjelmstad
Hanne Ihler Toldnes sv vara v/sv x Karl Meinert Buchholdt

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  


Orienteringer:

 • Omvisning og orientering Leva-Fro AS v/daglig leder Rune Lyngen
 • Rådmannen orienterte om status ang. søknad fra fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat.


VEDTAK:
Et enstemmig Levanger formannskap støtter Nord-Trøndelags Turistforenings klage på Fylkesmannens avslag på søknad om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat.


Kommunestyrets dialogseminar flyttet fra 19. mars 2014 til 30. april 2014.

Til toppen av siden

 

PS 17/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 12. februar 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 12. februar 2014 godkjennes.

Til toppen av siden

 

 

PS 18/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

Til toppen av siden

 

PS 19/14 Høring om endringer i alkoholloven - åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Svein Erik Veie (ap) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Levanger Kommune mener det ikke er behov for utvidede åpningstider for Vinmopolet, samt åpning for salg av alkoholholdig drikk fra Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager før folkeavstemning.
 2. Levanger Kommunes sin klare oppfatning at alkohollovens formål er best ivaretatt med dagens regelverk for åpningstider og tilgjengelighet. Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære, og som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. All statistikk tilsier at økt tilgjengelighet gir økt forbruk.
  Levanger Kommune mener at dagens regelverk gir den tilgangen til alkohol som befolkningen etterspør. 
 3. Vinmonopolet har heller ikke "applaudert" forslaget, samt at de ansattes organisasjoner ikke har tariffavtaler som åpner for å måtte arbeide de aktuelle dagene.


Avstemning:

Veies forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

VEDTAK:

 1. Levanger Kommune mener det ikke er behov for utvidede åpningstider for Vinmopolet, samt åpning for salg av alkoholholdig drikk fra Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager før folkeavstemning.
 2. Levanger Kommunes sin klare oppfatning at alkohollovens formål er best ivaretatt med dagens regelverk for åpningstider og tilgjengelighet. Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære, og som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. All statistikk tilsier at økt tilgjengelighet gir økt forbruk.
  Levanger Kommune mener at dagens regelverk gir den tilgangen til alkohol som befolkningen etterspør.
 3. Vinmonopolet har heller ikke "applaudert" forslaget, samt at de ansattes organisasjoner ikke har tariffavtaler som åpner for å måtte arbeide de aktuelle dagene.

Til toppen av siden

 

 

PS 20/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.02.14

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis uttalelse til følgende:

Høringer

Behandling

Høring - forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner)

Formannskapet 2.4.14

Høring - forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak

Driftskomiteen 9.4.14

Til toppen av siden

 

 

PS 21/14 Ønske om overtakelse av aksjer i Innherred Produkter AS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune er villig til å overdra sine aksjer i Innherred Produkter til Fides as til pålydende verdi.

Eventuell salgsinntekt avsettes til ubundet investeringsfond.

Til toppen av siden

 

PS 22/14 Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utarbeides i henhold til prioritering i vedtak i kommunedelplan oppvekst; 1 stilling saksbehandler ved barneverntjenesten og 1 stilling som hjemmekonsulent/miljøterapeut.

Følgende prioriteringer legges til grunn i søknaden:

 1. Stilling som saksbehandler, 100 %.  
 2. Stilling som hjemmekonsulent/miljøterapeut 100 % stilling.  

Til toppen av siden

 

 

PS 23/14 Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett i Levanger kommune - 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Lokal forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett i Levanger kommune vedtas.

Til toppen av siden

 

 

PS 24/14 Kommunale midler til skuddpremie på kråke, rev, mår, mink og måse

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forskning og erfaringer har vist at skuddpremieordninger ikke har tilsiktet effekt. Eventuelle skuddpremier bør betales av de som har økonomiske jaktinteresser. Det er ikke tillatt å benytte verken statlige midler eller kommunalt viltfond til skuddpremier, og det vurderes heller ikke å være formålstjenlig bruk av kommunale midler.

Til toppen av siden

 

 

PS 25/14 Årsrapport 2013 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.03.2014

Utlagt i møte:


Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Årsrapport 2013 for Levanger kommune tas til orientering.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 27.03.2014 14:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051