Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 04.09.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, rom 1065, 1. etg. v/glassgård
Tid: kl. 13:00 - 13:50

Sakliste som PDF - EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF   - EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 60/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 61/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 21.08.13 protokoll vedtak
PS 62/13 Søknad om fritak fra politiske verv - Britt Tønne Haugan utredning vedtak
PS 63/13 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanne Ihler Toldnes utredning vedtak
PS 64/13 Restaureringsfondet 2012 - klage fra Tine Lian utredning vedtakAv utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Einar Bangstad     x Andreas Jenssen Hjelmstad 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Odd Håpnes enhetsleder kultur  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  


Orienteringer:


Sak angående Levanger ungdomsskole og kulturscene settes opp til behandling i ekstraordinært driftskomitemøte den 16.9.13 for videre behandling i formannskapet 18.9.13 og kommunestyret 25.9.13.

Anne-Grethe Hojem (DNA) stilte spørsmål om lovligheten av oppslag av partireklame i Jernbaneparken.

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Orientering i lukket møte – v/ordføreren
Til toppen av siden

 

 

PS 60/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.09.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 61/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 21.08.13

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.09.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 21.08.13 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 21.08.13 godkjennes.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 62/13 Søknad om fritak fra politiske verv - Britt Tønne Haugan

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.09.2013

Forslag i møte:

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Børge Lund

Som nytt varamedlem til protokollnemnda velges: Arild Børseth

Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget Nesset us velges: Jann Karlsen

Som nytt varamedlem til kulturskolen i Levanger velges: Børge Lund

Som nytt medlem til legatstyrene velges: Atle Sjaastad

Avstemning:

Rådmannens forslag med Karlsens forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Børge Lund rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Børge Lund

Som nytt varamedlem til protokollnemnda velges: Arild Børseth

Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget Nesset us velges: Jann Karlsen

Som nytt varamedlem til kulturskolen i Levanger velges: Børge Lund

Som nytt medlem til legatstyrene velges: Atle Sjaastad
Til toppen av siden

 

 

 

PS 63/13 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanne Ihler Toldnes

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Suppleringsvalg utsettes til kommunestyrets behandling av saken.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Heieraas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Hanne Ihler Toldnes innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til og med 31. desember 2013. Inntil kommunestyret har foretatt suppleringsvalg rykker vararepresentanter opp.

Gunnar M. Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

Suppleringsvalg utsettes til kommunestyrets behandling av saken.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 64/13 Restaureringsfondet 2012 - klage fra Tine Lian

Rådmannens forslag til vedtak:

Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 23/13 opprettholdes. Klagen fra Tine Lian tas ikke til følge.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.09.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 23/13 opprettholdes. Klagen fra Tine Lian tas ikke til følge. 

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 19.09.2013 15:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051