Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 03.10.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 13:00 - 13:45
(kl. 12 møte i styringsgruppa OU2012 - innklalling PDF)

Sakliste som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 85/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. september 2012 protokoll vedtak
PS 86/12 Referatsaker utredning vedtak
PS 87/12 Søknad om fritak fra politiske verv - varamedlem overskattetakstnemnd - Harald Lein utredning vedtak
PS 88/12 Søknad om fritak fra politiske verv - Terje Veimo utredning vedtak
PS 89/12 Frikjøp for plikten til å bygge egne parkeringsplasser. Fastsetting av satser. utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5+4 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x
Arild Børseth ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf - forfall
Jann Karlsen krf medlem ap/krf - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
Astrid Juberg Vordal ap varamedlem 2 ap/krf x Anne-Grethe Hojem
Edvard Øfsti ap varamedlem 4 ap/krf x Jann Karlsen
Hanne I. Toldnes sv varamedlem 1 v/sv x Karl Meinert Buchholdt
Nina Bakken Bye h varamedlem 1 h x Andreas Jenssen Hjelmstad

         

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Øyvind Nybakken enhetsleder kommunalteknikk


Orienteringer:

 


PS 85/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. september 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.10.2012

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 5. september 2012 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 5. september 2012 godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 86/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.10.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
       Til toppen av siden

 

 

PS 87/12 Søknad om fritak fra politiske verv - varamedlem overskattetakstnemnd - Harald Lein

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.10.2012

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:
Som nytt varamedlem til overskattetakstnemnda velges: Rolf Inge Elvbakken

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Harald Lein fritas som varamedlem til overskattetakstnemnda for resten av inneværende valgperiode.

Som nytt varamedlem til overskattetakstnemnda velges: Rolf Inge Elvbakken
       Til toppen av siden

 

 

PS 88/12 Søknad om fritak fra politiske verv - Terje Veimo

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.10.2012

Forslag i møte:
Anne Grete Krogstad (DNA) fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem til Levanger kommunes kontrollutvalg velges:
Kari Johanne Kjerkol, Ap
Som nytt varamedlem 3 velges;
Rolf Inge Elvbakken, Ap

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Terje Veimo gis fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

Som nytt medlem til Levanger kommunes kontrollutvalg velges:
Kari Johanne Kjerkol, Ap
Som nytt varamedlem 3 velges;
Rolf Inge Elvbakken, Ap
       Til toppen av siden

 

 

PS 89/12 Frikjøp for plikten til å bygge egne parkeringsplasser. Fastsetting av satser

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.10.2012

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes til formannskapets møte 17. oktober 2012.

Avstemning:
Aalbergs forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes til formannskapets møte 17. oktober 2012.
       Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 03.10.2012 15:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051