Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 03.09.14 - sak 74/14 - Finansreglement Levanger kommune

Rigmor Strand Bakkan - klikk for personkort
Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan
Arkivref. 2014/5683
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.09.14 74/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Nytt finansreglement vedtas. Vedlagte rutiner for finansforvaltning iverksettes fra vedtaksdato. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Finansreglement PDF

2

Finansrutiner PDF

3

KomRevs uttalelse finansreglement PDF

4

KomRevs uttalelse finansrutiner PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Nytt finansreglement utarbeidet. Reglementet skal vedtas minst en gang i hver valgperiode. Sist vedtatt i 2010. Ingen prinsipielle endringer, og kun små endringer i finansrutinene.  

Vurdering:

Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko.

Kommunen skal ha en lav risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad svingninger i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling. Kommunen vil derfor ikke plassere penger i langsiktige finansielle instrumenter, som for eksempel verdipapirer som aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner og sertifikater, jfr Finansreglementet, kapittel 6.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 03.09.2014 15:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051