Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 03.09.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen
Tid: kl. 13:10 - 13:55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 71/14 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte protokoll vedtak
PS 72/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 25.08.14 utredning vedtak
PS 73/14 Helhetlig ROS-analyse for Levanger kommune utredning vedtak
PS 74/14 Finansreglement Levanger kommune utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf - forfall
Jann Karlsen krf medlem ap/krf - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Astrid Juberg Vordal  ap  vara  ap/krf  Anne Grethe Hojem 
Edvard Øfsti  ap  vara  ap/krf  Jann Karlsen 


Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Rigmor Strand Bakkan
konsulent enhet økonomi
 

 

Merknader

Edvard Øfsti  (AP) stilte spørsmål angående status for svømmehallen i Trønderhallen.
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden 

 

 

PS 71/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.09.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 13. august 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 13. august 2014 godkjennes.

        Til toppen av siden

 

 

PS 72/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 25.08.14

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.09.2014

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Høring - Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Avgjøres av: Formannskapet

Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Høring – forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort

Avgjøres av: Driftskomiteen

Avstemning:

Heieraas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Svarvas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med tilleggsforslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis uttalelse til følgende:

Høring av rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre

Behandles av: Driftskomiteen

Høring - Forslag endringer i valgloven og valgforskriften

Behandles av: Formannskapet

Høring - forslag til endring i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger - opphør av spesialistgodkjenning av optikere

Administrativ uttalelse

Høring – forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal

Administrativ uttalelse

Høring - Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Avgjøres av: Formannskapet

Høring – forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort

Avgjøres av: Driftskomiteen

        Til toppen av siden

 

 

PS 73/14 Helhetlig ROS-analyse for Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.09.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Kommunestyret godkjenner helhetlig risiko – og sårbarhetsanalyse med tilhørende risikogradering og handlingsplan.
        Til toppen av siden 

 

 

 

PS 74/14 Finansreglement Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.09.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Nytt finansreglement vedtas. Vedlagte rutiner for finansforvaltning iverksettes fra vedtaksdato.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 04.09.2014 09:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051