Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.05.12 - sak 43/12 - Søknader om økonomisk støtte første halvår 2012

Finn Christiansen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2011/8621 - /223
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 02.05.12 43/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Følgende søknader innvilges:


Nr.


Søker

Innstilt beløp

03

Nord-Trøndelag Døveforening

 

 5.000

05

Russen ved Levanger v.s.

 

 5.000

07

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

 

10.000

08

Støttegruppa etter 22. juli, avd. NT

 

10.000

09

St. Olavsloppet

 

20.000

11

Restaureringskomiteen for dampskipet Verdalen

 

20.000

13

Namdalsfestivalen 2012

 

  5.000

15

Åsen skolekorps

 

10.000

16

Levanger v.s.

 

20.000

17

Kunstprosjektet ”Cross Over”

 

10.000

18

1. Levanger Speidergruppe

 

   2.000

19

Mule Skolekorps

 

10.000

20

Mental Helse Levanger

 

20.000

22

Tour de Tomtvatnet, ”Jenter på hjul”

 

20.000

23

BVD

 

10.000

24

Levanger Idrettsråd

 

10.000

25

Stiftelsen Ytterøy Bygdetun

 

20.000

26

Markabygda Skole – og Janisjarkorps

 

10.000

27

Levanger BarneBy Teater

 

15.000

28

Levanger Fotballklubb Junior 1

 

15.000

30

Skogn Museumslag

 

   4.000

31

Roknesvollen 4 H -  seter

 

40.000

32

Levanger Ungdomsråd

 

10.000

33

IL Sverre Turn

 

15.000

34

Nessegutten FFU

 

10.000

35

Juvente

 

15.000

36

Kulturuka i Levanger

 

15.000

37

Norsk Sjongleringsforbund

 

10.000

 

SUM 

366.000


2. Samlet beløp, kr. 366.000 ,-, belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og tilskudd.
3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08, skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Retningslinjer i forbindelse med formannskapets tildeling av tilskuddsmidler ble vedtatt slik i møte den 27.02.2008, jfr. F-sak nr. 32/08:
Lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap. Søknadene behandles to ganger i året. 

Følgende kriterier prioriteres:

 • Tiltak for barn og unge i Levanger kommune av en viss betydning og som omfatter en del barn og unge, det kan være idrettsmesterskap, musikkjubileum, større oppsettinger eller andre arrangement av en viss størrelse.
 • Tilskudd til forebyggende arbeid.
 • Tilskudd til jubileumsmarkeringer.
 • Tilskudd til NM eller større lands – eller regionomfattende tiltak som foregår i Levanger og/eller omegn.
 • Tilskudd kan gis til bokprosjekt el. lign. som kan være med på å fortelle Levanger kommunes historie, eller annet som kan være av kommunens innbyggeres interesse.
 • I søknaden må skrives om hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvilke grupper som er involvert. Det må også legges ved budsjett.


Det gis ikke tilskudd til:

 • Landsomfattende tiltak.
 • Arrangement som omfatter bare voksne personer.
 • Skoleturer o.l. 


På budsjettet for 2012 er det avsatt kr. 1.100.000,-  til formålet. Det er pr. d.d. belastet/er båndlagt kr. 370.000,- på konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og tilskudd slik :

 • Solhaug, rusforebygging, Kr. 100.000,-
 • LHK, Kr. 100.000,-
 • LFK, Kr. 50.000,-
 • Skogn I.L., ski, Kr. 50.000,-
 • Frol I.L., orientering, Kr. 50.000,-
 • Skolekorps, 17. mai spilling, Kr. 20.000,-


Det er således allerede disponert kr. 370.000,- av årets bevilgning. I tillegg vil politiske partier få utbetalt støtte over denne konto.

 En har pr. d.d. mottatt  søknader slik:

Nr.

Søker

Søknadens formål

Søknadssum

01

Jushjelpa i Midt-Norge

Juridisk bistand, lavterskeltilbud

20.000

02

Care Norge

Etablering av en spare – og lånegruppe for kvinner i Mali

  5.000

03

Nord – Trøndelag Døveforening

 

Bedre døve og tunghørtes situasjon, støtte til velferdssekretær

  5.000

04

Mib Nord - Trøndelag

Frivillig org. som skal rekr. menn til barnehager

 Ikke oppgitt

05

Russen ved Levanger v. s.

Støtte til russerevy

  5.000

06

Teaterutdanninga ved HINT

GLASNOST, samling for film –og scenekunstnere, Tindved, Verdal

15.000

07

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Behandling, ettervern m.m. lokalt

10.000

08

Støttegruppa etter 22. juli, avd. NT

Arbeid opp mot de involvertes interesser

Ikke oppgitt

09

St. Olavsloppet

Utvikling av arrangementet, jubileumsstøtte

30.000

10

Veksthusringen

Veksthusrelatert rådgivning til medlemmene

   2.000

11

Restaureringskomiteen for dampskipet Værdalen

Ny livbåt til 120-åringen Værdalen

20.000

12

Lofoten mot Sellafield

Søknad om midler til Info Arena 2012, Sellafield

      500

13

Namdalsfestivalen 2012

Aktivitetsfestival for mennesker med psykiske lidelser i NT

   8.000

14

Oda Svendgård

Internasjonale studier

Ikke oppgitt

15

Åsen Skolekorps

Støtte til prosjekt parade og formasjon

15.000

16

Levanger videregående skole

Støtte til samarbeidsprosjekt med Herzeg Novi

30.000

17

Kunstprosjektet ”Cross-Over”

Støtte til fullfinansiering regionalt, opp mot skoleklasser, ofte med ulik etnisk og kulturell bakgrunn

10.000

18

1. Levanger Speidergruppe

Støtte til vedlikehold av kanoer som skal brukes ved leir ved Skogn-Grønningen

   2.000

19

Mule Skolekorps

Støtte til foreningens barne – og ungdomsarbeiid

Ikke oppgitt

20

Mental Helse Levanger

Aktiviteter i foreningen

20.000

21

Norsk Fosterheimsforening NT

Kvalitetsheving, fosterheimsomsorgen

0,50 pr. innbygger

22

Tour de Tomtvatnet, ”Jenter på hjul.”

Treningsopplegg m.v.

20.000

23

BVD, arrangement på Campus Røstad

Barnas verdensdager, musikkarragement herunder også kulturskole, frivillig musikkliv og flyktningetjenesten

20.000

24

Levanger Idrettsråd

Videreføring av ”10 på Topp i Levanger.”

10.000

25

Stiftelsen Ytterøy Bygdetun

Delfinansiering av En eventyrlig seilas på trondheimsfjorden

30.000

26

Markabygda Skole – og janisjarkorps

Økonomisk støtte til jubileumskonsert, jubileumstur m.v.

Ikke oppgitt

27

Levanger BarneBy Teater

Oppsett av ”Reisen til julestjernen”

25.000

28

Levanger Fotballklubb Junior 1

Drift av laget herunder baneleie Moan

20.000

29

Care Norge

Arbeid for sultrammede i Sahei

Ikke oppgitt

30

Skogn Museumslag

Støtte til merking, sikring og forebyggende konserveringstiltak for samlingen ved Ammestua, Alstadhaug

   4.000

31

Roknesvollen 4H-seter

Delfinansiering av helrenovering av brønn

75.000

32

Levanger Ungdomsråd

Støtte til stud tur, Italia

10.000

33

IL Sverre, turn

Støtte i forbindlese med arrangering av gymnastikkfestivalen 2012

20.000

34

Nessegutten FFU

Støtte til lagets drift, reiser m.m.

Ikke oppgitt

35

Juvente

Støtte til landsmøte og sommerleir på Solhaug

20.000

36

Kulturuka i Levanger

Hovedfokus er aktiviteter for barn og ungdom

15.000

37

Norges Sjongleringsforbund

Sjongleringstreff på Frol oppvekstsenter, relatert mot ungdom

10.000Vurdering:
Rådmannen har vurdert de respektive søknader i medhold av retningslinjene som ble vedtatt i F-sak nr. 32/08 av den 27.02.2008. På bakgrunn av retningslinjene og skjønnsmessige vurderinger, foreslås følgende fordeling av tilskuddsmidlene for 1. halvår 2012 :


Nr.


Søker

Innstilt beløp

03

Nord-Trøndelag Døveforening

 

 5.000

05

Russen ved Levanger v.s.

 

 5.000

07

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

 

10.000

08

Støttegruppa etter 22. juli, avd. NT

 

10.000

09

St. Olavsloppet

 

20.000

11

Restaureringskomiteen for dampskipet Verdalen

 

20.000

13

Namdalsfestivalen 2012

 

  5.000

15

Åsen skolekorps

 

10.000

16

Levanger v.s.

 

20.000

17

Kunstprosjektet ”Cross Over”

 

10.000

18

1. Levanger Speidergruppe

 

   2.000

19

Mule Skolekorps

 

10.000

20

Mental Helse Levanger

 

20.000

22

Tour de Tomtvatnet, ”Jenter på hjul”

 

20.000

23

BVD

 

10.000

24

Levanger Idrettsråd

 

10.000

25

Stiftelsen Ytterøy Bygdetun

 

20.000

26

Markabygda Skole – og Janisjarkorps

 

10.000

27

Levanger BarneBy Teater

 

15.000

28

Levanger Fotballklubb Junior 1

 

15.000

30

Skogn Museumslag

 

   4.000

31

Roknesvollen 4 H -  seter

 

40.000

32

Levanger Ungdomsråd

 

10.000

33

IL Sverre Turn

 

15.000

34

Nessegutten FFU

 

10.000

35

Juvente

 

15.000

36

Kulturuka i Levanger

 

15.000

37

Norsk Sjongleringsforbund

 

10.000

 

SUM 

366.000

      Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 02.05.2012 15:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051