Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.05.12 - sak 42/12 - Olavsrosa – Levanger søker om tildeling av kvalitetsmerket Olavsrosa

Grete Ludvigsen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivref. 2012/2608
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 02.05.12 42/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune søker om å få tildelt kvalitetmerket Olavsrosa for Marsimartnan og for Trehusbyen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Olavsrosa er Norges fremste kvalitetsmerke for opplevelser basert på kulturarven. Den er et uttrykk for en levende kulturarv under mottoet ”vern gjennom bruk”. Merket synliggjør den nasjonale kulturarven og profilerer bestemte kulturelle kvaliteter.

Olavsrosa tildeles steder, anlegg eller produkter som oppfyller Norsk Kulturarvs kvalitetskriterier, og omfatter kulturlandskap, sammensatte historisk bygningsmiljøer, kunst- eller håndverkstradisjoner, kulinariske opplevelser eller enkeltprodukter. Norsk Kulturarv har som siktemål at Olavsrosa skal tjene som et felles merke for en vid forståelse av den norske tradisjonen.

Når kvaliteten vurderes, legges det vekt på at det ligger verdifull og interessant kulturhistorie til grunn for tilbudet. De kulturhistoriske verdiene skal være ivaretatt på en god måte. Innehavere av Olavsrosa forplikter seg til å være gode ambassadører for en levende kulturarv.
Som et kulturelt system er merket inspirert av det spanske Paradores og det portugisiske Posadas.

Merket tildeles med begrunnet omtale. Olavsroseinnehavere forplikter seg til å synliggjøre hvilken del av driften som er tildelt merket. Merket kvalitetssikres jevnlig gjennom oppfølging og egenrapportering.
I Nord-Trøndelag er det pr i dag 5 ulike Olavsroseinnehavere. Det er Abelvær Gård, Kulturgården Bjerken, Fiskeværet Sør-Gjeslingan, Spillum Dampsag og Høvleri og Stiklestad Nasjonale Kultursenter. I hele landet er det pr i dag ca 125 Olavsroseinnehavere.

Profilering av Olavsroseinnehavere gjøres i tillegg til Norsk kulturarvs hjemmesider gjennom Veiviseren, en kulturhistorisk håndbok for Norge.

I Veiviseren er det for øvrig også anledning til oppføring for næringsmedlemmer uten å være Olavsroseinnehaver til en mindre kostnad.

Olavsroseinnehavere er planlagt tatt med i NAF veibok fra 2014.

Årlig kontingent for Olavsroseinnehavere beregnets ut fra brutto omsetning i næringsdrift. Maks pris er pr dato kr 5.000,-.
For ikke omsetningsbaserte Olavsroseinnehavere må det forhandles spesifikt, men vurderes å måtte ligge i størrelse opp mot kr 5.000,-.

Vurdering:
Olavsrosa fremstår som et kvalitetsmerke og er også med på å markedsføre de ulike tildelte kulturarvopplevelsene som får tildelingen.
 
Tiden er nå inne for at både Trehusbyen og Marsimartnan løftes fram nasjonalt ved å bli tildelt Norsk Kulturarvs nasjonale kvalitetsmerke Olavsrosa. Begrunnelse foreslås å vektlegges innen følgende områder:

TREHUSBYEN er særpreget og unik i nasjonal sammenheng.

Bygningsmiljøet
Levanger har en av få enhetlige bebyggelser i hele Norge fra perioden mellom 1896 og 1904.
Levanger har bevart sitt særpreg som trehusby.

Byplanhistorien
Bygd opp etter brannen i 1846 etter byplan av Major Seiersted.
Første by som ble bygd opp etter den første bygningsloven av 1845.
Kvartalsstrukturen er uendret siden 1846.

MARSIMARTNAN er en stor årlig begivenhet av regional interesse og har viktige områder.

Handelstradisjoner
Formidling og synliggjøring av gamle handelstradisjoner mellom Jämtland og Trøndelag er viktig historieformidling til stadig nye generasjoner.

Fakkelnatta
Med en enorm dugnadsinnsats fra det private, næringsliv, lag og foreninger og det offentlige settes byen tilbake til gammel tid. Tusener av publikummere går med tente fakler gjennom gatene kun opplyst av flammer. Teatertablåer og underholdningsinnslag langs fakkeltogruta som forteller om aktiviteter og dagliglivet i gammel tid har fått et magisk uttrykk.
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 02.05.2012 15:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051