Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.05.12 - sak 39/12 - Overskattetakstnemnda i Levanger - suppleringsvalg

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort 
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2011/8454
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 02.05.12 39/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Som nytt varamedlem til overskattetakstnemnda velges: _____________________

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I kommunestyrets møte 23. november 2011, sak 63/11, ble følgende valgt som medlemmer og varamedlemmer i overskattetakstnemnda:
Medlemmer:

Elin Aune – leder
Rolf Gaarde - nestleder
Harald Lein
Wenche W Sundal
Guri Skjesol
Kjell Bullen

Varamedlemmer:
1. Trond Hustad
2. Jann Karlsen
3. Randi Aasenhuus
4. Øyvind Haugberg
5. Elise Berre

Det har kommet henvendelse fra leder i overskattetakstnemnda med ønske om å få varamedlemslista til nemnda supplert. Dette på grunn av at nemnda har mange møter i perioder, hvor det er vanskelig å unngå at faste medlemmer må melde forfall. Flere av varamedlemmene har til tider også problem med å møte. Det er derfor behov for flere varamedlemmer til nemnda.

Kommuneloven § 16, pkt. 5 sier følgende om nyvalg:
Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.

Det ble av kommunestyret 23.11.11 valgt 5 varamedlemmer til overskattetakstnemnda.  Iflg. eiendomsskattevedtektene skal nemnda ha 6 varamedlemmer. 

Vurdering:
Da antallet varamedlemmer til overskattetakstnemnda ikke er fulltallig, må det foretas suppleringsvalg på ett varamedlem til nemnda.
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 11.05.2012 10:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051