Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.06.11 - sak 53/11 - Regnskap for Skogn fjellstyre 2010

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2009/4107 - /212
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 29.06.11 53/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2010 tas til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Regnskap , årsmelding, revisjonsberetning for Skogn fjellstyre 2010 PDF (5MB)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det vises til revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2010. I medhold av fjellovens bestemmelser og kommunens delegasjonsreglement fremlegges saken for formannskapet. Til orientering vedlegges i tillegg årsmeldinga for 2010.

Vurdering:
Rådmannen har ingen merknader til fremlagt regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 21:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051