Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 27.05.09 - sak 54/09 - Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2008

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2009/4105 - /212
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 27.05.09 54/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2008 tas til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) § 11.

Levanger kommunes delegasjonsreglement – delegasjon til formannskapet.

Vedlegg:

Årsregnskap PDF
 
Revisjonsberetning PDF
 
Årsmelding PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Oversendelsesbrev fra Reinsjø Fjellstyre, datert 24.04.09 PDF

Saksopplysninger:

Det vises til revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2008. I medhold av fjellovens bestemmelser og kommunens delegasjonsreglement fremlegges saken for formannskapet.

Vurdering:

Rådmannen har ingen merknader til fremlagt regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 10:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051