Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 21.09.11

Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. rådhuset
Dato: 21.09.2011, kl. 13:00-13:30
Sakliste som PDFword  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 67/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 7. september 2011 protokoll vedtak
PS 68/11 Referatsaker utredning vedtak
PS 69/11 Deera Restaurant & Bar - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med planlagt virksomhet i Kirkegt. 48 utredning vedtak
PS 70/11 Byggeregnskap for rehabiliteringen av Ytterøy skoles svømmehall utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem 1 dna/sp/krf x Anne Grete Krogstad

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef


Merknad
Nina Bakken Bye (H) stilte spørsmål angående status for klagesaker eiendomsskatt, og kvaliteten på arbeidet som er gjort – både i forhold til de som har klaget og de som ikke har klaget.
Rådmannen besvarte spørsmålet.
      Til toppen av siden

 

 

 


PS 67/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 7. september 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.09.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 7. september 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 7. september 2011 godkjennes.
      Til toppen av siden

 

 

PS 68/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.09.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
      Til toppen av siden

 

 

PS 69/11 Deera Restaurant & Bar - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med planlagt virksomhet i Kirkegt. 48

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.09.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Foretaksnummer 971 202 130, Deera Restaurant & Bar, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med planlagt virksomhet i Kirkegata 48 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
  2. F.nr. 16.10.65, Per Morten Hopland, og f.nr. 10.12.71, Man Dinh Viet, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. 
          Til toppen av siden


 

 

PS 70/11 Byggeregnskap for rehabiliteringen av Ytterøy skoles svømmehall

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.09.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Rehabiliteringen av Ytterøy skoles svømmehall er gjennomført med et samlet forbruk på kr. 2.959.763,-.
Dette er innenfor den godkjente kostnadsramma på 3 mill kroner.
Byggeregnskapet godkjennes.
      Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 30.09.2011 16:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051