Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 17.08.11

Møtested: Rom 1119, v/kommunestyresalen, 1. etg. rådhuset
Dato: 17.08.2011, kl. 13:00-13:50

Sakliste som PDFword  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 61/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 29. juni 2011 protokoll vedtak
PS 62/11 Kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf - forfall
Nina Bakken Bye h medlem h/v - forfall
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Arne Solem sp varamedlem dna/sp/krf x Jorunn Skogstad
Einar Bangstad h varamedlem h/v x Nina Bakken Bye


Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Trude Nøst kommunalsjef
Gunvor Galaaen enhetsleder innvandrertjenesten


Referert i møte:
Brev fra Kommunal- og Regionaldepartementet datert 27. juni 2011 – ”Tolking av kommuneloven § 32 nr. 1” PDF
(kommunelovens §32)

Orienteringer:


      Til toppen av siden 


 

PS 61/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 29. juni 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.08.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 29. juni 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 29. juni 2011 godkjennes.
      Til toppen av siden

 

PS 62/11 Kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.08.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Levanger kommune gir et tilskudd til Flyktningehjelpen i forbindelse med sultkatastrofen på Afrikas Horn med kr. 1 pr. innbygger.
  2. Tilskuddet belastes 14709, div. tilskudd, politisk arbeid.


       Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 17.08.2011 15:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051