Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 14.04.10 - sak 26/10 - Oppnevning av en valgt representant fra formannskapet til utvalg for tilsetting av kommunalsjefer

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref.: 2010/2886
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 14.04.10 26/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Som valgt representant fra formannskapet til utvalg for tilsetting av kommunalsjefer oppnevnes………………………….

Oppnevnelsen gjelder resten av inneværende valgperiode.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Vedtak i kommunestyret, sak 10/10 Kommunens delegasjonsreglement

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I forbindelse med kommunestyrets behandling av delegasjonsreglementet ble bl.a. følgende vedtatt:
Ansettelse av kommunalsjefer delegeres til et utvalg bestående av ordfører, rådmannen, en fagforeningsrepresentant og en valgt representant fra formannskapet.

Saken legges fram for formannskapet som anmodes om å oppnevnte en av formannskapets valgte medlemmer til slikt utvalg.

Vurdering:
Kommunen står foran tilsetting av ny kommunalsjef for helse. Rådmannen antar at det vil være naturlig at hele utvalget skal være med på tilsettingsprosessen og anmoder om at formannskapet oppnevner en representant i tillegg til ordføreren.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 28.10.2011 21:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051