Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 12.01.11 - sak 6/11 - KS Debatthefte 2011 - Uttalelse fra Levanger kommune

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivsaknr: 2011/61      
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 12.01.11 6/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe som får fullmakt til å avgi uttalelse fra Levanger kommune til årets debatthefte.
Som medlemmer av arbeidsgruppen oppnevnes:

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. KS Debatthefte 2011 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – inviterer hvert år til debatt i landets kommuner og fylkeskommuner. Kommunen som medlem bør gi politiske signaler på hva vi forventer av KS. Vedlagte debatthefte er innledning til en debatt og tilbakemeldinger til KS som igjen er en forberedelse til strategikonferansen 2011. Strategikonferansene arrangeres fylkesvis, i Nord-Trøndelag 16. og 17. februar 2011.

Årets debatthefte har tittelen "Kommunalt selvstyre - teori eller praksis" og er ment for behandling i den enkelte kommune i forkant av strategikonferansene og fylkesmøtene. 

KS har laget en kort oppsummering av resultatene fra de faste møtene i 2010, jfr. innspillene som ble gitt til debattheftet for 2010.

Årets debatthefte er delt inn i to hovedtema:

  • Interessepolitikk
  • Arbeidsliv


Etter hvert tema er det stilt spørsmål fra KS – disse er gode utgangspunkt for diskusjon og konklusjon.

Vurdering:
Det er viktig at KS får innspill fra medlemmene før det utarbeides strategier. Dette gjelder både rene interessespørsmål/politiske spørsmål og arbeidsgiverspørsmål.

Slik arbeidsdelingen er mellom administrasjon og folkevalgte hos oss mener jeg det er rett å legge vekten på det politiske arbeidet med debattheftet på del 1 mens det vil være naturlig at administrasjonen forbereder uttalelse til del 2 som jo i stor grad omhandler spørsmål knyttet til arbeidsgiverspørsmål, som er delegert til rådmannen å ta standpunkt til.

Når det gjelder del 1 vil jeg foreslå at formannskapet opprette en arbeidsgruppe som får fullmakt til å avgi uttalelse. Dette ut fra den korte høringsfristen og erfaringene med behandlingen i fjor da saken gikk til kommunestyret uten at noen hadde ordet til debatt.

Når det gjelder del 2 har administrasjonssjefen i ISK tatt initiativ til utarbeidelse av svar på vegne av begge kommunene.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 20:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051