Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.02.09 - sak 12/09 - Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag 2008 - 2012

Rita-Mari Keiserås
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref.: 2008/2949 - /033
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 04.02.09 12/09

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2008 – 2012 tas til orientering.

Vedlegg:

Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag 2008 - 2012 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelagble vedtatt i Fylkestinget i Nord-Trøndelag den 11. desember 2008, sak 08/73.

Eldrerådet i Nord-Trøndelag ber om at Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag blir tatt opp som egen sak i kommunestyret i kommunene og formidlet videre.

Vurdering:

Det bes om at formannskapet tar saken til orientering før den sendes kommunestyret.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 09:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051