Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 25.02.09 - sak 23/09 - Salg av festetomt i Kirkegata 77 og 77a

Grete Ludvigsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivref.: 2009/1418
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 25.02.09 23/09


Rådmannens forslag til innstilling:

Administrasjonen gis fullmakt til å overdra Kirkegt 77 og 77a til YX Eiendom AS for kr 840,- pr m2. 

Salgssummen settes i et fond til utvikling av havneområdet.

Det forutsettes at reguleringsplan for sentrum, vedtatt i kommunestyret 25.6.2008 legges til grunn for fradeling med hensyn til planlagt rundkjøring.

Grensene mot Helga den Fagresgt og Ravns veg vil bli justert etter at reguleringsplan for havna er vedtatt. Restareal (ikke regulert til vegformål) langs Helga den Fagresgt og Ravns veg tilfaller kjøper og areal regulert til vegformål forblir kommunens eiendom.  Arealene disponeres fritt uten vederlag fram til arealene benyttes til vegformål.

Kjøper svarer for samtlige utgifter forbundet med overdragelsen.

Vedlegg:

1 Grunnkart over festetomt, Kirkegata 77 og 77A PDF
 
2 Brev fra YX Eiendom AS - Kjøp av festetomt i Kirkegata 77 og 77A PDF
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Gjeldende areal er på 1228,4m2 og 226,5m2, totalt 1454,9m2 med unntak av areal til innregulert rundkjøring.

Arealet har vært festet gjennom en 25 års kontrakt fra 1984.  I 1999 ble det vedtatt forlengelse av festekontrakten med 10 år fram til 31.12.2018.

YX Eiendom AS uttrykte sin interesse for å kjøpe arealet i mars 2007, og det ble den gang antydet en pris på 630,- pr m2. YX Eiendom AS ønsket da at den formelle prosessen med salg ble igangsatt.  Av ulike årsaker dro den prosessen ut i tid.

I juni 08 ble henvendelsen tatt opp igjen og det ble administrativt besluttet at Levanger Næringsselskap AS skulle overta forvaltningen for å oppnå en ens behandling på salg av næringseiendom. Etter lengre tids forhandlinger om pris har YX Eiendom AS bekreftet i vedlagte brev at det er ønskelig å kjøpe til en pris av 840,- pr m2.

Kjøper er kjent med at Levanger Næringsselskap AS arbeider med regulering av området.

Arealet er i dag bebygd med bensinstasjon.

Vurdering:

Sist solgte areal i samme området er gnr 315 bnr 109, Kirkegt 73 A/B. Dette salget ble vedtatt i PS 107/07 i november 07.  Dette arealet ble solgt for kr 840,- pr m2. Dette arealet har samme nåværende regulering som det forespurte arealet og er sammenlignbart. Det har vært en lengre tids forhandling for å argumentere at et prisleie er min. 840,- pr m2 og at en lavere pris ikke ville bli fremlagt til politisk behandling.

Salgsgevinsten bør avsettes til kapitalfond. En ser for seg at gevinsten kan anvendes til utvikling av havneområdet.

 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 22.04.2009 14:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051