Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 25.02.09 - sak 19/09 - Aasen sparebank – valg av representanter til forstanderskapet og næringsfondet - suppleringsvalg

Rita-Mari Keiserås
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref.: 2009/1067
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 25.02.09 19/09


Rådmannens forslag til vedtak:
Inger P. Haugen fritas som kommunens representant til forstanderskapet i Aasen sparebank. Som ny representant for inneværende periode velges: __________________

Formannskapets vedtak, sak 130/07, ang valg av representanter og vararepresentanter til næringsfondet i Aasen sparebank oppheves.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vedtekter for Aasen sparebank PDF
Vedtekter for Aasen sparebanks næringsfond PDF

Saksopplysninger:
I formannskapets møte 19. desember 2007, ble det fra Levanger kommune valgt to representanter med en vararepresentant til forstanderskapet i Aasen sparebank.
Alf Magnar Reberg
Inger P. Haugen

Varamedlem:
Vebjørn Haugom

Inger P. Haugen ble av formannskapet 21. mars 2007 fritatt som kommunens representant til forstanderskapet i Aasen sparebank pga. helsemessige årsaker. Hun burde da ikke blitt valgt som representant til forstanderskapet for inneværende periode.  Haugen bør fritas fra vervet, og det må velges ny representant.
Vedtektene for banken har med bestemmelse om at representantene som velges skal være fra ”…tidligere Åsen kommune i Levanger..”.

I formannskapets møte 19. desember 2007, ble det fra Levanger kommune valgt to representanter med to vararepresentanter til næringsfondet i Aasen sparebank:

Otto Lundberg
Eli Reppen Eidem

Varamedlemmer:
1. Toril Skjervold
2. Gunnar Kjølen

Vi er blitt gjort kjent med at etter endring av vedtektene for fondet, skal ikke kommunen lenger velge representanter til næringsfondet. Valget på disse representantene må oppheves.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 22.04.2009 14:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051