Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 09.02.11 - sak 12/11 - Jubileumsmarkering i 2011 - budsjett

Grete Ludvigsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivsaknr: 2009/7682 - /X01      
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 09.02.11 12/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Budsjett for jubileumsmarkering i 2011 godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Budsjettet er satt opp med aktiviteter som en ønsker å gjennomføre. Budsjettet er godkjent i møte i hovedkomiteen for jubileum den 17.1.2011.

Støtte fra sponsorer har vært et viktig element for å skape økonomisk handlerom for jubileumet. Arbeidet med sponsorer har pågått siden sommer 2010. Det viser seg imidlertid at det er vanskelig å skaffe betydelig friske midler fra sponsorer spesielt etter at store bidragsytere (Sparebanken og NTE) velger å knytte støtten opp direkte mot prosjekter.  Dette er prosjekter som knyttes opp mot jubileumet, men som ikke inngår i budsjettet.
Hovedkomiteen har oppnevnt en arbeidsgruppe som samarbeider med prosjektleder om sponsorarbeid. Arbeidsgruppen består av Tone Jørstad (Falstadsenteret), Ole A.Hustad (HiNT), Robert Svarva og prosjektleder.

Budsjettet har en tidshorisont fra start av planleggingsarbeidet ultimo 2009 t.o.m ferdigstillelse av rapport primo 2012.

Budsjett Levanger 2011 i PDF 


Markedsføring
Profilering av Levanger og jubileumet har stor betydning, og det er inngått avtale både med Trønderavisa og Levangeravisa som begge gir oss betydelig gaveverdi i form av redusert pris på annonsering. I tillegg til ren markedsføring er profilering med bannere på E6 (som monteres i løpet av februar) og i Kirkegata en vesentlig kostnadspost. Profesjonell hjelp til logoarbeid og annonser inngår også.

Personalkostnader
Ekstra tilsatt 50% stilling som prosjektsekretær inngår i budsjettet.  I tillegg er det anslått at totalt kr 1,15 mill. kr er kalkulert arbeidsinnsats fra enhet næring og kultur.

Vurdering:
Budsjettet har en totalramme på 4,45 mill. og sponsorinntektene utgjør 1,1 mill derav.
Dersom gaven fra Coop/Magneten/Trønderavisa på kr 300’ vedtas å gå til ungdomsarrangement som er budsjettert vil sponsorbehovet reduseres til kr 900’.

Dersom ikke inntektene slår inn må det settes inn tiltak.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 20:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051