Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.06.11 - sak 46/11 - Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Spesialundervisning - Ventelister i PPT og Analyse av årsaker til ulikheter mellom skoler

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2010/10010 - /210
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 08.06.11 46/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen bes om å lage en sak til driftskomiteen som tar opp de forhold som berøres i oversendelsesforslaget.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok et oversendelsesforslag i kommunestyret 25.5.11 med følgende innhold:

  • Kommunestyret ber driftskomiteen om å vurdere årsaker til ulikheter i skole/barnehage i Levanger, når det gjelder bruk av spesialundervisning.
  • Kommunestyret ber driftskomiteen vurdere hvordan det kan legges til rette for at barn, som har behov for spesialpedagogisk hjelp og eventuelt spesialundervisning, ikke settes på ventelister for utredning og tiltak.


I henhold til retningslinjer for behandling av oversendelsesforslag legges saken fram for formannskapet for vurdering av om forslaget skal realitetsbehandles.

Vurdering:
Rådmannen tilrår at formannskapet ber om å få fremmet en sak for driftskomiteen om de forhold som tas opp i oversendelsesforslaget.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 21:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051