Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.06.11 - sak 43/11 - TV-aksjonen 2011 - Norsk Folkehjelp - anmodning om opprettelse av kommunekomitè

Reidun Johansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Reidun Johansen
Arkivref. 2011/4356 - /X03
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 08.06.11 43/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedlegg:
Ingen
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Brev fra TV-aksjonen Norsk Folkehjelp av 02.05.11 ad. anmodning om å opprette kommunekomitè (KK) PDF


Saksopplysninger:
TV-aksjonen er NRK`s årlig innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. Søndag 23. oktober går årets aksjon av stabelen og tradisjonen tro ønsker vi i den forbindelse å ha deg med på laget for å få etablert en godt fungerende kommunekomitè i Levanger kommune.

Årets TV-aksjon er tildelt Norsk Folkehjelp og de innsamlede midlene skal gå til det omfattende arbeidet med å rydde miner og klasebomber i Europa, Afrika og Asia. Hver eneste dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt. Dette er en forferdelig trussel for de som bor i disse områdene. Skoleveier, lekeplasser og sårt tiltrengte jordbruksområder utgjør ofte områdene som ryddes. Norsk Folkehjelp graver frem og uskadeliggjør miner, klasebomber og annen ueksplodert ammunisjon hver eneste dag. Og kanskje viktigst av alt, Norsk Folkehjelp fjerner frykten som mange innbyggere lever med hver eneste dag. Gjennom dette arbeidet åpnes muligheten for gjenoppbygging og videre utvikling.

Den 23. oktober skal 100.000 bøssebærere ringe på hos alle landets husstander. I forkant av aksjonen jobber 7.000 frivillige med å forberede den store dugnaden. De verver bøssebærere og organiserer innsamlingen i sine kommuner og i sitt nærmiljø. Denne innsatsen er uvurderlig for å holde på tradisjonen der et samlet Norge gjør en innsats for andre.
Det er opprettet en fylkesaksjonskomite i Nord-Trøndelag. Fylkesaksjonskomiteen vil fungere som en regional støttespiller i gjennomføringen av innsamlingen.
TV-aksjonen 2010 har ansatt en fylkesaksjonsleder for å lede og koordinere innsamlingen i fylket. Rannveig Naustvoll er engasjert som fylkesaksjonsleder.
I 2010 vedtok formannskapet følgende i tilsvarende sak:
Kommunal komité for TV-aksjon 2010:

  • Gerd Haugberg, leder
  • Ordfører Robert Svarva, nestleder
  • Rådmannen utpeker sekretær for komiteen.
  • Ordfører / varaordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen.


Vurdering:
Saken legges med dette fram for formannskapet, som bes om å oppnevne kommune- komitè.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 21:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051