Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 07.09.11

Møtested: 1119 (v/kommunestyrsalen), 1. etg. rådhuset
Dato: 07.09.2011, kl. 14:00-14:50 (etter Administrasjonsutvalgets møte)

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 63/11 Referatsaker utredning vedtak
PS 64/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 17. august 2011 protokoll vedtak
PS 65/11 Prosjektsøknad "Saman om ein betre kommune" utredning vedtak
PS 66/11 Evaluering av politisk og administrativ organisering Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x
Ragnhild Torun Skjerve sv varamedlem 3 sv x Jostein Trøite

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Alf Birger Haugnes kommunalsjef


Orientering:

  • Anette Bartnes Dalheim orienterer om sine fagfelt; idrettskonsulent og SLT-koordinator - presentasjon PDF
  • Hans Aalberg (FRP) oppfordret til sponsing av billetter til ulike idrettsarrangement.
  • Robert Svarva (DNA) refererte fra møte med sykehuset Levanger v/Arne Flaat angående planer for helikopterlandingsplass for sykehuset.
  • Robert Svarva (DNA) orienterte angående planer for auditorium HUNT.


      Til toppen av siden


 

PS 63/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.09.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tatt til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tatt til orientering.

      Til toppen av siden

 

 

PS 64/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 17. august 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.09.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 17. august 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 17. august 2011 godkjennes.

      Til toppen av siden

 

 

PS 65/11 Prosjektsøknad "Saman om ein betre kommune"

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.09.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Søknad opprettholdes.

      Til toppen av siden

 

 

PS 66/11 Evaluering av politisk og administrativ organisering Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.09.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Resultatet av undersøkelsen sendes over til det nyvalgte kommunestyret.

      Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 07.09.2011 15:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051