Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.05.11 - sak 33/11 - Gågate Levanger sentrum

Grete Ludvigsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivsaknr: 2011/4217
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 04.05.11 33/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Gågate i Håkon den Godes gate fra Sverres gate til Sundgata gjennomføres for perioden 1. juni til 1. september som i 2010.
Oversendelsesforslaget om permanent gågate tilrådes ikke for 2011. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Uttalelse fra Ola A. Storaker
  2. Innspill fra Frol Sanitetsforening
  3. Evaluering fra Markedsplassen AS


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Gågate 2009 ble vedtatt og gjennomført juni-juli-august-september Torvet til Sundgata.
Evaluering i regi av Markedsplassen ble utført og tatt opp 25.11.09 i Formannskapet.
Vedtak i samme møte om gågate 1. juni til 30. august 2010. Gjennomført.
I samme møte kom et oversendelsesforslag om å innføre helårlig gågate i jubileumsåret 2011 med forslag om start fra for eksempel julegateåpning 2010.

Det innebærer at følgende skal besvares:

Gjennomføre evaluering av gågate 2010 (med kun ett kvartal fra Sverres gate – Sundgata i 2010) med et tillegg om spørsmål om permanent gågate i 2011 i henhold til oversendelsesforslag.  Dette og med begrunnelse i at evalueringen av 2009 ga uttrykk for at én sommer var for lite til å ta endelig standpunkt.

Dette for å få til avgjørelse om gågate i 2011 med:

  • lengde på gågata
  • tidsrom


Evaluering av gågate 2010 samt svar på oversendelsesforslag om gågate for 2011 er utført i april 2011 og følger vedlagt.
I tillegg følger evaluering fra gårdeiere Ola Storaker og Torbjørn Bentzen.

Det har kommet et positivt og engasjert innspill fra Frol Sanitetsforening med ønske om å bidra til å skape aktivitet.

Vurdering:
Det kommer jevnlige innspill om at en ønsker et levende sentrum – til glede for innbyggere og tilreisende. En ønsker ei gate å gå i og en ønsker at det er aktiviteter i gågata.  Sommeren 2009 ble det lagt ned ressurser og energi for å skape aktivitet i gågata gjennom aktiv kontakt med lag og foreninger for å oppfordre til å bruke gata til ulike aktiviteter.  Sommerferien er som kjent pausetid for foreninger, likevel ble det med gjennomført en del aktiviteter gjennom sommeren.

De butikker som er lokalisert i det aktuelle kvartalet bruker kvartalet aktivt sommer som vinter og er aktive i å sette ut sine varer på fortau.

Sommeren 2010 ble det ikke lagt samme arbeid i å skape aktiviteter.  En mener at aktiviteter bør komme av at aktører ser muligheten og naturlig ønsker å bruke gata.  Det var sporadiske aktiviteter i gata i tillegg til de næringsdrivende i kvartalet.
I tillegg ble det etablert ”hilsegata” i samme kvartal.

Evaluering av gågate 2010 av Markedsplassens medlemmer innen Handel & Service i Levanger sentrum konkluderer med at gågate 2010 ble som forventet, og at en bør fortsette tilbudet for 2011 i strekningen Sverres gate – Sundgata i perioden 1. juni til 1. september 2011.

Gårdeiere Storaker og Bentzen konkluderer med at de ikke ønsker sommergågate Sverres gate – Torvet, men støtter opp om sommergågate i strekningen Sverres gate – Sundgata og legger til forslag om at periode skal være 1. juni til 15. august.

Når det gjelder oversendelsesforslaget om permanent gågate mener handelsnæringen at jubileum ikke vil avstedkomme kontinuerlig aktivitet i en gågate.

Generelt kan en si at utviklingen av Levanger sentrum er i en positiv utvikling. Butikkeiere melder om trofaste kunder som legger vekt på å handle i sentrum.  Butikklokaler fylles opp og det er ikke lenger tomme butikklokaler som preger bybildet. Sammen men et aktivt kjøpesenter på Moan som trekker mange tilreisende og  kulturmiljøfredningen av trehusbyen kan en forvente en fortsatt positiv utvikling av sentrum. 

At gågate i Levanger sentrum kun er ett kvartal foreløpig viser at en er begynt på en rett vei – som kan utvikle seg til en lengre gågate – på sikt.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2011 20:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051