Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 03.11.10 - sak 100/10 - Møteplan 2011 - Levanger kommune

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2010/8638 
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 03.11.10 100/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2011.

Vedlegg:

  1. Forslag til møteplan 2011 - Levanger kommune PDF

 

    Forslag til møtekalender 2011 - klikk for utgave i PDF

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Forslag til møteplan for 2011 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse.

Vurdering:
Rådmannen har i hovedsak satt opp et forslag som bygger på mønsteret for inneværende år.

Det er for 2011, som tidligere år, lagt opp til et felles dialogseminar med Verdal kommune og Innherred samkommune. Dette er nå foreslått som et en-dags seminar den 10. februar. Datoen vil også bli fremmet som en del av møteplanen for samkommunestyret.

I tillegg foreslås det at det i april holdes et eget dialogseminar for Levanger kommune i forbindelse med kommunestyremøte.

Konstituerende møte for det nye kommunestyret etter valget er foreslått til 28. september, jfr. Kommunelovens pgr. 17.

Det er lagt opp til 2 dager folkevalgtopplæring etter valget.

Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære møter og at møter kan bli avlyst pga liten saksmengde.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 28.10.2011 21:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051