Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 02.12.19 - ekstra

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Kl.: 12.00 - 13.30

Sakliste (rev. 26.11.19) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftsutvalgets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)  

Krav av 20.11.19 om ekstraordinært møte i driftsutvalget PDF

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 34/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 35/19 Dagtilbud eldre (utlagt 26.11.19) utredning vedtak
PS 36/19 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, Levanger kommune utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 3 av 11. 

Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Leder sp/h/frp/krf x  
Nina Egenæs Groven KRF Nestleder sp/h/frp/krf - Forfall 
Morten Langdal SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Kim Karim Nilssen H Medlem sp/h/frp/krf x  
Britt Tønne Haugan SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Geir Skjesol SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Vegard Austmo AP Medlem ap x  
Oda Okkenhaug AP Medlem ap - Forfall
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem ap - Forfall 
Karl Meinert Buchholdt V Medlem mdg/r/v x  
Christer Lajord SV Medlem sv x  
Asbjørn Andre Dypdahl AP Varamedlem ap x Gaute Børstad Skjervø
Siri Marie Øvrum Nesgård AP Varamedlem ap x  Oda Okkenhaug
Marit Kristine Murås Fosså SP Varamedlem sp/h/frp/krf x Nina Egenæs Groven

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Rigmor Strand Bakkan rådgiver økonomi  
Mari Berg Ness rådgiver økonomi  
Elin Tuset enhetsleder Habilitering  
Einar Hindenes enhetsleder Hjemmetjenester  

 Til toppen av siden

 

PS 34/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 02.12.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Britt Tønne Haugan og Christer Lajord

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Britt Tønne Haugan og Christer Lajord

Til toppen av siden


 

PS 35/19 Dagtilbud eldre

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 02.12.2019

Forslag i møte:

Vegard Austmo (AP) fremmet på vegne av AP, V, SV følgende forslag:

Saken tas til orientering.  Det er viktig å opprettholde et aktivitetstilbud der hjemmeboende eldre kan treffes. Driftsutvalget ber om at nye lokasjoner sees på for å sikre en geografisk spredning av tilbudet.
Driftsutvalget vil påpeke betydninga av at det satses sterkere på frivilligheta som en del av omsorgstilbudet i Levanger. Det forventes derfor en mer konkret dialog mellom kommunen og de frivillige i god tid før endringer bestemmes. Brukernes reelle innflytelse skal økes, og det anbefales frivilligkoordinator brukes enda mer ifm rekruttering av nye, og motivasjon av de eksisterende frivillige. 

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunedirektøren legger frem en sak om styrking av dagtilbudet/aktivitetstilbudet i kommunen.

Avstemning:

Austmos forslag til vedtak avvist med 6 mot 5 stemmer (Vegard Austmo, Karl Meinert Buchholdt, Christer Lajord, Siri Marie Øvrum Nesgård, Asbjørn Andre Dypdahl)

Buchholdts forslag til vedtak avvist med 6 mot 5 stemmer (Vegard Austmo, Karl Meinert Buchholdt, Christer Lajord, Siri Marie Øvrum Nesgård, Asbjørn Andre Dypdahl)

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme (Karl Meinert Buchholdt).

VEDTAK:

Saken tas til orientering

Til toppen av siden


 

PS 36/19 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 02.12.2019

Forslag i møte:

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende forslag:

Sakens tas til orientering.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Høringsinnspill fra driftsutvalget:

  1. Driftsutvalget ber om at planene om sentralkjøkken i Levanger legges bort.  Det legges til rette for egne kjøkken ved institusjonene / omsorgssentrene.
  2. Barnetrygden skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp til barneforeldre.
  3. Kommunedirektøren legger frem en sak om styrking av dagtilbudet/aktivitetstilbudet i kommunen.


Avstemning:

Buchholdts forslag, pkt. 1, avvist med 9 mot 2 stemmer (Karl Meinert Buchholdt, Christer Lajord)

Buchholdts forslag, pkt. 2, avvist med 6 mot 5 stemmer (Vegard Austmo, Karl Meinert Buchholdt, Christer Lajord, Siri Marie Øvrum Nesgård, Asbjørn Andre Dypdahl)

Buchholdts forslag, pkt. 3, avvist med 6 mot 5 stemmer (Vegard Austmo, Karl Meinert Buchholdt, Christer Lajord, Siri Marie Øvrum Nesgård, Asbjørn Andre Dypdahl)

Austmos forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Sakens tas til orientering.

Til toppen av siden

Publisert: 22.10.2019 10:34 Sist endret: 02.12.2019 14:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051